Showing 1-40 of 286 Books
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
Categorie: Maasland Auteur:Janssen, R.
Aangevuld met Geschiedenis der Gemeente Kinroy door Theodoor Sevens
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
Geschiedenis over de vroegere gemeente Molenbeersel
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
3e editie - oktober 1986 Situatie 01.10.1987
Categorie: Limburg
Samenstellers: G. Daniëls, W. Sangers
Categorie: Maaseik
Samenstellers: M. Hendrickx , R. Janssen , W. Sangers
Categorie: Maaseik, Maasland
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
Categorie: Nederland Auteur:Beex, G.
een familiezangboek door Alda, Lies, Anneke, Neer, Mia, Trui (+), Neelke, Naat Snijders
Categorie: Streekgeschiedenis
Laat-Gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland
Categorie: Limburg
De roman "Berichten van het thuisfront" speelt in de jaren 1914-1918. De rollen worden gespeeld door de koning en zijn...
Categorie: Oorlog Auteur:Andries, Marc
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
Theodoor Sevens die, als eerste archivaris van de stad Kortrijk de grondslag legde van het stedelijk archief (1920-1927)
Categorie: Kinrooi Auteur:Brouns, M.
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
Jeugdheemreeks 3
Categorie: Nederland Auteur:Oberdorf, Th.
Op reis langs de monumenten van ons platteland
Categorie: Nederland Auteur:Van der Veen, Luuk
"Over de 'Bokkerijders' uit het Maasland en omliggende werd veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. Vele romantische verhalen,...
Categorie: Maasland, Nederland, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur:Verheyen, Hendrik
Verhaal der bandieterijen in Belgisch- en Nederlands-Limburg gedurende de 2e helft der 18e eeuw
Categorie: Volkskunde
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
De "Verheijens" tegen de oude justitie van Neeroeteren: drossaard Clercx en Schepenen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur:Verheyen, Hendrik
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw Uittreksels uit de Maaseiker Kroniek CARIS
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
Bendevorming in Maas- en Rijnland in de eeuw der Verlichting Historisch jaarboek onder redactie van R. Janssen en W. Sangers
Categorie: Volkskunde
Stambomen van 4 Heelse families
Categorie: Genealogie Auteur:Cuijpers-Janssen, M.J.A.
Categorie: Oorlog
Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland Uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste...
Categorie: Oorlog
Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren Dertigste jaargang 1972, Aflevering 1 en 2
Categorie: Streekgeschiedenis
Geschiedenis van de Clijsters-stam
Categorie: Genealogie
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
Het kollegiale Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik c. 952-1797
Categorie: Maaseik
De duivelsknechten co-auteur: Johan Verdijck
Categorie: Volkskunde Auteur:Van Contich, Jan
Joseph Wilms of Oome Joäsöph (1850-1937)
Categorie: Genealogie, Nederland Auteur:Linssen, Jac.
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur:De Bruyne, Arthur
Categorie: Oorlog Auteur:Hendrikx, Jos
Categorie: Oorlog Auteur:Conscience, Hendrik
Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730 - 1774
Categorie: Volkskunde Auteur:Blok, Anton
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Piet