Auto & Pastorij Geistingen
GEISTINGEN

Auto aan de pastorij

Keijersmolen
MOLENBEERSEL

Zicht op de Keijersmolen

Melkerij Kinrooi, paarden en kar
KINROOI

Paard en kar aan de oude stoommelkerij

Pomp Kessenich (4)
KESSENICH

Waterpomp in de straat

ophovenkerk1905
OPHOVEN

Parochiekerk in 1905

previous arrow
next arrow
Shadow

Ontstaan

Op 25 februari 1976 vond er onder impuls van Donaat Snijders een samenkomst plaats van een 17-tal mensen die bezig waren met Geschied- en Heemkunde.

Op 21 oktober 1977, na twaalf vergaderingen, besloot deze groep een vereniging te vormen met als naam: Geschied- en heemkundige kring Kinrooi. De statuten en het huishoudelijk reglement werden goedgekeurd.
Het eerste bestuur werd gevormd door: Donaat Snijders, voorzitter; Piet Henkens , ondervoorzitter; Mathieu Kunnen, secretaris.

Op 06 september 1990 werd de Geschied- en heemkundige kring Kinrooi een v.z.w.

Wat doet onze kring?

Het bevorderen van de heemkunde in de vijf kerkdorpen: Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven. Ook in samenhang met de aangrenzende (Nederlandse) kerkdorpen.
We beschikken thans over een documentatiecentrum, secretariaat en heemkamer.

Bestuur

Voorzitter : Rik VANKEVELAER
Bongertestraat 13
3640 Kinrooi
Tel. 089 56.72.76
email: rikvankevelaer@hotmail.com

Schatbewaarder: Jean BROUNS
Hurkenstraat 13B
3640 KINROOI
Tel: 0478 42.61.80
email:
jeanbrouns57@gmail.com

Bestuurslid: Pol SPREUWERS
Venderstraat 30
3640 KINROOI
Tel: 089 70.15.36
email: pol.spreuwers@telenet.be

Bestuurslid: Firmin SNIJKERS
Schoorstraat 9
3640 Kinrooi
tel: 0475 63.98.61
email: firmin.snijkers@gmail.com

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi door een abonnement te nemen op ons 3-maandelijks tijdschrift :

Abonnement:€ 20
€ 25 (steunend lid)
€ 30 (beschermend lid)
Verzending per postbinnenland + € 5
buitenland + € 10

Het bedrag kan worden gestort op rekeningnummer BE23 7352 2249 9291 van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi.