De genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen.

Rouwprentjes

De Geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 53.000 rouwprentjes van Kinrooi en omstreken.

Deze rouwprentjes worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 54.676. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 09/04/2023.

Rouwbrieven uit Kinrooi en omgeving

De Geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 12.000 rouwbrieven van Kinrooi en omgeving.

Deze rouwbrieven worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 12.316. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 09/04/2023.

Rouwbrieven uit gans Vlaanderen

De Geschied- heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 28.000 rouwbrieven uit gans Vlaanderen.

Deze rouwbrieven worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 28.341. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 14/08/2022.

Burgerlijke Stand + Parochieregisters

Dit zijn de gegevens uit de ParochieregistersBurgerlijke Stand en van Kruisheer Drost Sybrandus o.s.c..
In het totaal 308.790 personen en 81.563 relatie van Kinrooi en omgeving.
Deze gegevens vind je hier.

De lijst van deze Parochieregisters en Burgerlijke Stand vind je hier.

Kruisheer Drost Sybrandus o.s.c. (1871 – 1945) heeft de parochieregisters van Maaseik en omstreken gekopieërd. Deze kopieën bevinden zich in het archief van de Kruisheren van Maaseik. De geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft deze mogen kopieëren.
Meer info over Kruisheer Drost o.s.c. vind je hier.

Opgelet: deze gegevens zijn ingevoerd door vrijwilligers. Dit maakt dat er fouten ingeslopen kunnen zijn. We werken er constant aan om deze fouten te verbeteren. U kan natuurlijk de juiste gegevens raadplegen op ons secretariaat.
Ontdekt u fouten: gelieve deze door te geven aan: Bittremieux Chris, email: chrisbit@telenet.be, gsm: 0496/34 37 55. Wij danken u hiervoor.