De genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen.

Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners

De bedoeling van deze cursus is om personen die willen beginnen of pas begonnen zijn met stamboomonderzoek op weg te helpen in het moeilijke gebied tussen Weert – Roermond – Maaseik en omgeving. In dit gebied zijn immers niet alleen landsgrenzen verschoven, maar werden ook gemeentes en/of parochies verknipt. Fusies zijn geen probleem.
Voor plaatsen verderaf zal alles iets minder concreet zijn, maar de te volgen weg zal ook daar getoond worden. Er zal over de landsgrenzen heen gekeken worden.
Het is een cursus voor beginners, voor zoekers die de weg nog onvoldoende kennen of afgeschrikt worden door het onbekende.
De cursus vindt plaats in de studiezaal van het RHIDOC. Deze plaats is vooral gekozen omdat er gewerkt kan worden met kopieën van registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en overlijdensregisters van de parochies, bevolkingslijsten enz.
Cursusleider is de heer Thieu Wieërs uit Geistingen, die op het gebied van stamboomonderzoek en geschiedvorsing zijn sporen heeft verdiend.
De cursus bestaat uit 6 lessen en het cursusgeld bedraagt € 50,–, te voldoen tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 13 november a.s. (onder voorbehoud), aanvang 19.30 uur. Dan zullen ook de verdere data worden afgesproken.

Oud-schrift (paleografie) voor beginners

Steeds meer mensen krijgen interesse voor lokale/regionale geschiedenis en familiegeschiedenis. Wanneer het onderzoek zich uitstrekt over wat oudere archiefstukken blijkt dat kennis van oud-schrift hierbij onontbeerlijk is. Het lezen en begrijpen van dergelijke stukken vormt dan een probleem.
In deze cursus wordt aan de hand van fotokopieën van oude, handgeschreven teksten uit de periode van circa 1550 tot 1800 en afkomstig uit archieven van destijds functionerende instellingen in de regio, aandacht besteed aan zowel het oefenen in het lezen als begrijpen van de stukken. De cursisten krijgen daarom ook huiswerk op, waarbij men een of meerdere teksten thuis “ontcijfert” en uitschrijft. De lessen worden verzorgd door de heer Peter Roost, oud-gemeentearchivaris van Thorn en oud-streekarchivaris van Streekarchief Peelland in Deurne.
De cursus vindt plaats in de periode november 2023 – februari 2024 en bestaat uit 12 lessen van 2 uur. Deze worden wekelijks gegeven en wel in het Cultuurhuis (voormalige gemeentehuis van Thorn), Wijngaard 8, Thorn, eerste bijeenkomst op woensdag 15 november a.s. (onder voorbehoud), aanvang 13.30 uur. Tevens worden dan de volgende data vastgesteld. 
Het cursusgeld bedraagt € 100,–, waarin is inbegrepen de kosten van het oefenmateriaal en een syllabus, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Rouwprentjes

De Geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 53.000 rouwprentjes van Kinrooi en omstreken.

Deze rouwprentjes worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 54.676. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 09/04/2023.

Rouwbrieven uit Kinrooi en omgeving

De Geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 12.000 rouwbrieven van Kinrooi en omgeving.

Deze rouwbrieven worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 12.316. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 09/04/2023.

Rouwbrieven uit gans Vlaanderen

De Geschied- heemkundige kring Kinrooi heeft meer dan 28.000 rouwbrieven uit gans Vlaanderen.

Deze rouwbrieven worden ingegeven in de computer en op de website geplaatst.
Momenteel zijn er dat 28.341. Deze webpagina zal regelmatig aangevuld worden.
De laatste update is gebeurd op 14/08/2022.


Burgerlijke Stand + Parochieregisters

Dit zijn de gegevens uit de ParochieregistersBurgerlijke Stand en van Kruisheer Drost Sybrandus o.s.c..
In het totaal ± 312.500 personen en ± 82.500 relaties van Kinrooi en omgeving.
Deze gegevens vind je hier.

De lijst van deze Parochieregisters en Burgerlijke Stand vind je hier.

Kruisheer Drost Sybrandus o.s.c. (1871 – 1945) heeft de parochieregisters van Maaseik en omstreken gekopieërd. Deze kopieën bevinden zich in het archief van de Kruisheren van Maaseik. De geschied- en heemkundige kring Kinrooi heeft deze mogen kopieëren.
Meer info over Kruisheer Drost o.s.c. vind je hier.

Opgelet: deze gegevens zijn ingevoerd door vrijwilligers. Dit maakt dat er fouten ingeslopen kunnen zijn. We werken er constant aan om deze fouten te verbeteren. U kan natuurlijk de juiste gegevens raadplegen op ons secretariaat.
Ontdekt u fouten: gelieve deze door te geven aan: Bittremieux Chris, email: chrisbit@telenet.be, gsm: 0496/34 37 55. Wij danken u hiervoor.