Derzeit sind mehr als 2.000 Bücher, die sich in der Bibliothek des Heemkundige Kring Kinrooi befinden, mit einer ausführlichen Beschreibung und einem Einband erfasst. Dieser Prozess wird mehrere Monate dauern.

Nur Mitglieder des Heemkring Kinrooi können diese Werke ausleihen. Jeder, der Mitglied werden möchte, kann sich an den Heemkring wenden.

Zeigen 41-80 of 329 Bücher
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur: De Bruyne, Arthur
Categorie: Oorlog Auteur: Hendrikx, Jos
Categorie: Oorlog Auteur: Conscience, Hendrik
Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730 - 1774
Categorie: Volkskunde Auteur: Blok, Anton
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur: Ecrevisse, Piet
Uit de reeks bibliofiele uitgave "Vlaamse Volksboeken"
Categorie: Volkskunde Auteur: Ecrevisse, Peter
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur: Melchior, Juliaan
Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie
Categorie: Volkskunde Auteur: Clerkx, Gerda
Categorie: Volkskunde Auteur: Pijls, Henry
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
De politieke ontwikkeling van het Maasland tijdens de vroege Middeleeuwen (ca. 800-1240) door G. Minten Het evangelarium van Aldeneik door...
Categorie: Maasland
Werkingsverslag 1979 Kristen Middenstand Limburg
Categorie: Limburg
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis Auteur: Sevens, Theodoor
Categorie: Genealogie
Cultuurdragers van het Maasland no. 2 Maaseik, mei 1981
Categorie: Genealogie Auteur: Pex, René
Geschiedenis van een Maasschippersgeslacht
Categorie: Genealogie Auteur: Strijkers, J.H.
Categorie: Genealogie Auteur: Strijkers, J.H.
Categorie: Genealogie, Maaseik, Maasland Auteur: Stokbroekx, Roger
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Nouwen, Laurent J. M.
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur: Nouwen, Laurent J.M.
Van de oertijd tot Dachau - de meest volledige studie, die ooit gemaakt werd, over de wreedheid van de mens...
Categorie: Volkskunde Auteur: Mannix, Daniel P.
Categorie: Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur: Nevels, P.
Uitgave in samenwerking met het gemeentebestuur van Rotem 1966 Auteurs: P. Severijns en W. Segers
Categorie: Maasland
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
Categorie: Maasland Auteur: Sangers, W.
Verklarende tekst bij de dia's
Categorie: Maaseik Auteur: Nulens, R.
Nummer 1 reeks "Limburgs Kunstpatrimonium" co-auteur: W. Sangers
Categorie: Maaseik Auteur: Hendrickx, M.
Categorie: Genealogie Auteur: Coolen, J.F.
Limburgse documenten 1,2 De Maaseiker kroniek Caris (1783 - 1847)
Categorie: Genealogie Auteur: Janssen, Roger
periode 1476 - 1797 periode 1855 - 1955 co-auteurs: M. Colson, W. Sangers, A. Wieërs
Categorie: Maaseik
Deel 1 De Romaanse periode Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse monografieën
Categorie: Maasland Auteur: Timmers, J. J. M.
Deel II De Gotiek en de Renaissance Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse Monografieën
Categorie: Maasland Auteur: Timmers, J. J. M.
Categorie: Maasland
Bokkerijders in het land van Valkenburg Verhaal uit de tijd van de Limburgse Bokkerijders in het toenmalige Zuid-Limburg
Categorie: Volkskunde
Karakterschetsen, klederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen met gravures van den heer Henry Brown naar tekeningen van de voornaamste...
Categorie: Nederland, Volkskunde
Categorie: Limburg
in het Nederlands vertaald door R. De Pauw
Categorie: Oorlog Auteur: Salustius
... Wij hebben getracht een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van de Pauselijke Zoeaven, die in de kerkdorpen Kessenich,...
Auteur: Deckers, René
Aanvullingen 1 Historische uitgaven, reeks in-8°, nr. 22, 1969
Categorie: Genealogie Auteur: Arnould, M.-A.