Showing 1-40 of 248 Books
No Image Available ‘n bont allegaartje
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
No Image Available 150 jaar Limburg: een...
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
No Image Available Aantekeningen over het verleden...
Aangevuld met Geschiedenis der Gemeente Kinroy door Theodoor Sevens
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
No Image Available Aantekeningen over Molen –...
Geschiedenis over de vroegere gemeente Molenbeersel
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
No Image Available Addendum gids gemeentebesturen Limburg
3e editie - oktober 1986 Situatie 01.10.1987
Categorie: Limburg
No Image Available Aldeneik architectuur en historie
Samenstellers: G. Daniëls, W. Sangers
Categorie: Maaseik
No Image Available Alfons Oberman, pastoor 1868...
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Archeologisch overzicht van Noord-Brabant Categorie: Nederland Auteur:Beex, G.
No Image Available Beelden uit mijn kinderjaren…
een familiezangboek door Alda, Lies, Anneke, Neer, Mia, Trui (+), Neelke, Naat Snijders
Categorie: Streekgeschiedenis
No Image Available Beeldsnijkunst
Laat-Gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland
Categorie: Limburg
No Image Available Berichten van het thuisfront
De roman "Berichten van het thuisfront" speelt in de jaren 1914-1918. De rollen worden gespeeld door de koning en zijn...
Categorie: Oorlog Auteur:Andries, Marc
No Image Available Beschrijving van den vervaarlijken,...
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
No Image Available Besturen in Limburg
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
No Image Available Bijdragen tot de geschiedenis...
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
No Image Available Bio-bibliografie van Theodoor Sevens...
Theodoor Sevens die, als eerste archivaris van de stad Kortrijk de grondslag legde van het stedelijk archief (1920-1927)
Categorie: Kinrooi Auteur:Brouns, M.
No Image Available Bloedsporen door Limburg
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
No Image Available Bodo, ruiter van Koning...
Jeugdheemreeks 3
Categorie: Nederland Auteur:Oberdorf, Th.
No Image Available Boerderijen in Nederland
Op reis langs de monumenten van ons platteland
Categorie: Nederland Auteur:Van der Veen, Luuk
No Image Available Bokkerijders in Beegden
"Over de 'Bokkerijders' uit het Maasland en omliggende werd veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. Vele romantische verhalen,...
Categorie: Maasland, Nederland, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur:Verheyen, Hendrik
No Image Available Bokkerijders in de Kempen
Verhaal der bandieterijen in Belgisch- en Nederlands-Limburg gedurende de 2e helft der 18e eeuw
Categorie: Volkskunde
No Image Available Bokkerijders in de Oetervallei
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Bokkerijders in het verweer
De "Verheijens" tegen de oude justitie van Neeroeteren: drossaard Clercx en Schepenen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur:Verheyen, Hendrik
No Image Available Bokkerijders te Maaseik
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw Uittreksels uit de Maaseiker Kroniek CARIS
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Bokkerijders tussen gisteren en...
Bendevorming in Maas- en Rijnland in de eeuw der Verlichting Historisch jaarboek onder redactie van R. Janssen en W. Sangers
Categorie: Volkskunde
No Image Available Brouns, Bijlmakers, Janssen, Scheepers
Stambomen van 4 Heelse families
Categorie: Genealogie Auteur:Cuijpers-Janssen, M.J.A.
No Image Available Cataloog van het fonds... Categorie: Oorlog
No Image Available Cinquième liste des soldats...
Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland Uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste...
Categorie: Oorlog
No Image Available Clijsters 1650 – 1978
Geschiedenis van de Clijsters-stam
Categorie: Genealogie
No Image Available D-Day in Midden-Limburg
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
No Image Available De Abdij van Sint...
Het kollegiale Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik c. 952-1797
Categorie: Maaseik
No Image Available De bende van Bakelandt...
De duivelsknechten co-auteur: Johan Verdijck
Categorie: Volkskunde Auteur:Van Contich, Jan
No Image Available De bet-overgrootvader van mijn...
Joseph Wilms of Oome Joäsöph (1850-1937)
Categorie: Genealogie, Nederland Auteur:Linssen, Jac.
No Image Available De boerenkrijg
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur:De Bruyne, Arthur
No Image Available De Boerenkrijg Categorie: Oorlog Auteur:Hendrikx, Jos
No Image Available De Boerenkrijg Categorie: Oorlog Auteur:Conscience, Hendrik
No Image Available De Bokkerijders
Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730 - 1774
Categorie: Volkskunde Auteur:Blok, Anton
No Image Available De Bokkerijders
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Piet
No Image Available De Bokkerijders
Uit de reeks bibliofiele uitgave "Vlaamse Volksboeken"
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Peter
No Image Available De Bokkerijders : feiten...
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Melchior, Juliaan
No Image Available De Bokkerijders in de...
Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie
Categorie: Volkskunde Auteur:Clerkx, Gerda