Showing 41-80 of 286 Books
Uit de reeks bibliofiele uitgave "Vlaamse Volksboeken"
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Peter
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Melchior, Juliaan
Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie
Categorie: Volkskunde Auteur:Clerkx, Gerda
Categorie: Volkskunde Auteur:Pijls, Henry
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
De politieke ontwikkeling van het Maasland tijdens de vroege Middeleeuwen (ca. 800-1240) door G. Minten Het evangelarium van Aldeneik door...
Categorie: Maasland
Werkingsverslag 1979 Kristen Middenstand Limburg
Categorie: Limburg
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis Auteur:Sevens, Theodoor
Categorie: Genealogie
Cultuurdragers van het Maasland no. 2 Maaseik, mei 1981
Categorie: Genealogie Auteur:Pex, René
Geschiedenis van een Maasschippersgeslacht
Categorie: Genealogie Auteur:Strijkers, J.H.
Categorie: Genealogie Auteur:Strijkers, J.H.
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Nouwen, Laurent J. M.
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Nouwen, Laurent J.M.
Van de oertijd tot Dachau - de meest volledige studie, die ooit gemaakt werd, over de wreedheid van de mens...
Categorie: Volkskunde Auteur:Mannix, Daniel P.
Categorie: Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur:Nevels, P.
Uitgave in samenwerking met het gemeentebestuur van Rotem 1966 Auteurs: P. Severijns en W. Segers
Categorie: Maasland
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
Categorie: Maasland Auteur:Sangers, W.
Verklarende tekst bij de dia's
Categorie: Maaseik Auteur:Nulens, R.
Nummer 1 reeks "Limburgs Kunstpatrimonium" co-auteur: W. Sangers
Categorie: Maaseik Auteur:Hendrickx, M.
Categorie: Genealogie Auteur:Coolen, J.F.
Limburgse documenten 1,2 De Maaseiker kroniek Caris (1783 - 1847)
Categorie: Genealogie Auteur:Janssen, Roger
periode 1476 - 1797 periode 1855 - 1955 co-auteurs: M. Colson, W. Sangers, A. Wieërs
Categorie: Maaseik
Deel 1 De Romaanse periode Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse monografieën
Categorie: Maasland Auteur:Timmers, J. J. M.
Deel II De Gotiek en de Renaissance Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse Monografieën
Categorie: Maasland Auteur:Timmers, J. J. M.
Categorie: Maasland
Bokkerijders in het land van Valkenburg Verhaal uit de tijd van de Limburgse Bokkerijders in het toenmalige Zuid-Limburg
Categorie: Volkskunde
Karakterschetsen, klederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen met gravures van den heer Henry Brown naar tekeningen van de voornaamste...
Categorie: Nederland, Volkskunde
Categorie: Limburg
in het Nederlands vertaald door R. De Pauw
Categorie: Oorlog Auteur:Salustius
... Wij hebben getracht een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van de Pauselijke Zoeaven, die in de kerkdorpen Kessenich,...
Auteur:Deckers, René
Aanvullingen 1 Historische uitgaven, reeks in-8°, nr. 22, 1969
Categorie: Genealogie Auteur:Arnould, M.-A.
Verzameling Geschiedenis, reeks in-8°, nr 1, 1962 Co-auteurs: M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau, F. Vercauteren
Categorie: Volkskunde Auteur:Arnould, M.-A.
Reizen door de Benelux
Categorie: Nederland
De Ringen van Neptumus is een herbewerking door Alet van Apeldoorn van het toneelscript: "De Ringen van Neptumus". Mathieu Hamaekers...
Categorie: Kinrooi
Feiten en gebeurtenissen uit het dagelijks leven 1500 - 1900 Een correctie en aanvulling op het boek "De Ruttenstam in...
Categorie: Genealogie Auteur:Rutten, Mathieu
Een stukje volksgeschiedenis over feesten en beschutten
Categorie: Nederland
Categorie: Maaseik