No Image Available

Limburg in kaart en tekening 1550 – 1800

 Categorie: Nederland  Uitgever: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap  Pagina's: 44  Land: Nederland  Taal: Nederlands  Boeknummer: N006
 Beschrijving:

Reeds jaren koestert Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap de wens om de omvangrijke historisch-topografisch atlas van het genootschap onder aandacht van leden en belangstellenden te brengen. Een goede gelegenheid om een deel van de collectie te presenteren werd gevonden bij de gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het genootschap in het verenigingsjaar 1988-1989.

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews

 Terug