Showing 1-40 of 44 Books
150 jaar Limburg: een...
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
Addendum gids gemeentebesturen Limburg
3e editie - oktober 1986 Situatie 01.10.1987
Categorie: Limburg
Beeldsnijkunst
Laat-Gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland
Categorie: Limburg
Beschrijving van den vervaarlijken,...
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
Besturen in Limburg
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
Bijdragen tot de geschiedenis...
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
Bloedsporen door Limburg
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
De Bokkerijders te Opglabbeek
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
De economische en sociale...
Werkingsverslag 1979 Kristen Middenstand Limburg
Categorie: Limburg
De geboorte van Limburg
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Nouwen, Laurent J. M.
De geboorte van Limburg
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Nouwen, Laurent J.M.
De hoeven der kerkelijke...
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
De Ocmw’s in Limburg Categorie: Limburg
De veldslagen van Neerwinden
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Delameillieure, Pascal
Geschiedenis van de beide...
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Alberts, W. Jappe
Geschiedenis van Limburg
Geschiedenis van Limburg door H.A. Beaujean met medewerking van J.G.J. Hoens en J.M. Ramaekers
Categorie: Limburg Auteur:Beaujean, H. A.
Gids voor Limburg :...
Deel 1: De Maaskant
Categorie: Limburg Auteur:Venken, Jaak
Groote mannen van Limburg Categorie: Limburg Auteur:Melis, H.C.
Het Graafschap Loon
(11de - 14de eeuw) Ontstaan - politiek - instellingen
Categorie: Limburg Auteur:Baerten, J.
Hoe een provincie in...
Het gebeurde in Limburg tussen 1830 en 1839
Categorie: Limburg Auteur:Verbeet, G.J.B.
In memoriam Jan Geerkens...
Tekst overgenomen bij gelegenheid van de inhuldiging gedenkplaat 1980 door de "Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi". Overdruk uit Limburg, jaargang...
Categorie: Limburg Auteur:Snijders, Donaat
Kunst + toerisme in... Categorie: Limburg
Lijst van namen van...
Uit het gebied van de tegenwoordige provincies Limburg Een overzicht van plaatsnamen, waar militairen uit de tegenwoordige provincies Limburg gesneuveld...
Categorie: Limburg
Limburg
Met foto's van Willy Minders en anderen Inleiding: Louis Roppe, gouverneur
Categorie: Limburg Auteur:Dusar, Albert
Limburg
uitgegeven onder auspiciën van het provinciaal bestuur der provincie Limburg
Categorie: Limburg
Limburg Limburg
Iconografie van Limburg Prenten gedrukt voor 1900
Categorie: Limburg Auteur:Hermans, Els
Limburg : Proeve tot...
Het werkje behandelt op een nogal bondige doch overzichtelijke manier, enige huidige uitzichten van Limburg op godsdienstig, maatschappelijk en vooral...
Categorie: Limburg Auteur:Dusar, Albert
Limburg 1950 – 1975 Categorie: Limburg
Limburg alaaf !
Carnaval in Belgisch-Limburg
Categorie: Limburg, Volkskunde
Limburgse windmolens in heden...
De molen betekende voor elk dorp een vitaal element om het te voorzien van het nodige meel. Zo werden er...
Categorie: Limburg Auteur:Smet, Werner
Mijn Limburg
Schetsen uit het Kempenland
Categorie: Limburg Auteur:Stinissen, Celest
Minister Cornesse en Helleputte
Vijftigjarig politiek leven in Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Boonen, Jaak
Provincie Limburg
Dienst voor het Kunstpatrimonium Museum voor Religieuze Kunst Documentatiecentrum
Categorie: Limburg
Rodenbach en Limburg
Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht...
Categorie: Limburg, Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
Socio-kulturele centra in Limburg:...
co-auteur: J. vander Elst
Categorie: Limburg Auteur:Elsen, Jef
Spiegel van Limburg
Deel II
Categorie: Limburg
Toerisme in Limburg
Hoger onderwijs en aktuele ekonomische aspecten Rede uitgesproken door de heer L. Roppe, gouverneur van de provincie bij de opening...
Categorie: Limburg Auteur:Roppe, Louis
Vademecum 1986
een uitgave van de provincie Limburg
Categorie: Limburg
Van eenheid naar deling...
De grensdeling in 1839 tussen Kinrooi, Thorn, Hunsel, Stramproy en Bocholt
Categorie: Limburg Auteur:Verbeet, G.J.B.
Van Frans naar Nederlands...
De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830 - 1914 Met samenvatting in het Frans en Duits
Categorie: Limburg Auteur:Hanson, Mark