Showing 1-31 of 31 Books
No Image Available Beschrijving van den vervaarlijken,...
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
No Image Available Besturen in Limburg
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
No Image Available Bijdragen tot de geschiedenis...
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
No Image Available Bloedsporen door Limburg
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
No Image Available De Bokkerijders te Opglabbeek
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
No Image Available De geboorte van Limburg
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Nouwen, Laurent J. M.
No Image Available De geboorte van Limburg
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Nouwen, Laurent J.M.
No Image Available De hoeven der kerkelijke...
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
No Image Available De veldslagen van Neerwinden
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Delameillieure, Pascal
No Image Available Geschiedenis van de beide...
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Alberts, W. Jappe
No Image Available Geschiedenis van Limburg
Geschiedenis van Limburg door H.A. Beaujean met medewerking van J.G.J. Hoens en J.M. Ramaekers
Categorie: Limburg Auteur:Beaujean, H. A.
No Image Available Gids voor Limburg :...
Deel 1: De Maaskant
Categorie: Limburg Auteur:Venken, Jaak
No Image Available Hoe een provincie in...
Het gebeurde in Limburg tussen 1830 en 1839
Categorie: Limburg Auteur:Verbeet, G.J.B.
No Image Available In memoriam Jan Geerkens...
Tekst overgenomen bij gelegenheid van de inhuldiging gedenkplaat 1980 door de "Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi". Overdruk uit Limburg, jaargang...
Categorie: Limburg Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Kunst + toerisme in... Categorie: Limburg
No Image Available Lijst van namen van...
Uit het gebied van de tegenwoordige provincies Limburg Een overzicht van plaatsnamen, waar militairen uit de tegenwoordige provincies Limburg gesneuveld...
Categorie: Limburg
No Image Available Limburg
Met foto's van Willy Minders en anderen Inleiding: Louis Roppe, gouverneur
Categorie: Limburg Auteur:Dusar, Albert
No Image Available Limburg
uitgegeven onder auspiciën van het provinciaal bestuur der provincie Limburg
Categorie: Limburg
No Image Available Limburg : Proeve tot...
Het werkje behandelt op een nogal bondige doch overzichtelijke manier, enige huidige uitzichten van Limburg op godsdienstig, maatschappelijk en vooral...
Categorie: Limburg Auteur:Dusar, Albert
No Image Available Limburg alaaf !
Carnaval in Belgisch-Limburg
Categorie: Limburg, Volkskunde
No Image Available Limburgse windmolens in heden...
De molen betekende voor elk dorp een vitaal element om het te voorzien van het nodige meel. Zo werden er...
Categorie: Limburg Auteur:Smet, Werner
No Image Available Mijn Limburg
Schetsen uit het Kempenland
Categorie: Limburg Auteur:Stinissen, Celest
No Image Available Minister Cornesse en Helleputte
Vijftigjarig politiek leven in Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Boonen, Jaak
No Image Available Provincie Limburg
Dienst voor het Kunstpatrimonium Museum voor Religieuze Kunst Documentatiecentrum
Categorie: Limburg
No Image Available Rodenbach en Limburg
Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht...
Categorie: Limburg, Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Spiegel van Limburg
Deel II
Categorie: Limburg
No Image Available Vademecum 1986
een uitgave van de provincie Limburg
Categorie: Limburg
No Image Available Van Frans naar Nederlands...
De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830 - 1914 Met samenvatting in het Frans en Duits
Categorie: Limburg Auteur:Hanson, Mark
No Image Available Wegkruisen in Limburg Categorie: Limburg Auteur:Egelie, Godfried C. M.
No Image Available Wij zullen u met...
De Bokkerijders in het Maasland
Categorie: Limburg, Volkskunde Auteur:Wieërs, Thieu
No Image Available Zonnewijzers in Limburg
Een poging tot inventarisatie van de zonnewijzers in beide Limburgen
Categorie: Limburg Auteur:Driessen, M.