Showing 1-40 of 63 Books
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur: Van Pitje, Thieu
Categorie: Kinrooi Auteur: Smet, Werner
Aangevuld met Geschiedenis der Gemeente Kinroy door Theodoor Sevens
Categorie: Kinrooi Auteur: Janssen, Hendrik
Geschiedenis over de vroegere gemeente Molenbeersel
Categorie: Kinrooi Auteur: Janssen, Hendrik
Theodoor Sevens die, als eerste archivaris van de stad Kortrijk de grondslag legde van het stedelijk archief (1920-1927)
Categorie: Kinrooi Auteur: Brouns, M.
Categorie: Kinrooi Auteur: Nabben, Anneke
Categorie: Kinrooi Auteur: Timmermans, Kathy
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
De Ringen van Neptumus is een herbewerking door Alet van Apeldoorn van het toneelscript: "De Ringen van Neptumus". Mathieu Hamaekers...
Categorie: Kinrooi
25 jaar Davidsfonds Kinrooi
Categorie: Kinrooi Auteur: Van Eygen, Hubert
Vertrekkend van Hendrik Baens (1835 - 1914) en Joanna Maria Deckers (1838 - 1888)
Categorie: Genealogie, Kinrooi
Categorie: Genealogie, Kinrooi
Overdruk uit het maandtijdschrift: Limburg
Categorie: Kinrooi Auteur: Sevens, Theodoor
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1881 - 1931
Categorie: Kinrooi Auteur: Drost, S.
Categorie: Genealogie, Kinrooi Auteur: Arits, Brigitte
Categorie: Genealogie, Kinrooi Auteur: Arits, Brigitte
Categorie: Genealogie, Kinrooi Auteur: Arits, Brigitte
Generatie 8
Categorie: Genealogie, Kinrooi Auteur: Arits, Brigitte
allerlei gedichtjes, als gromentj of nagras gemaaid en geschuurd uit vroeger jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Stamoverzicht en adressenlijst afstammelingen van Hubert Verheyen - Franssen Margaretha
Categorie: Genealogie, Kinrooi, Maaseik
een plak-, lees- en kijkboekje zijnde 'n beetje verzen zo uit de laatste jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Eenvoudige gedichtjes over mijn land
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Co-auteur: Jaak Verstraeten
Categorie: Kinrooi Auteur: Lamberigts, Jan
Een historische schets in het kader van de opleiding Instituut lichamelijke opleiding Katholieke Universiteit Leuven
Categorie: Kinrooi Auteur: Moonen, Mathy
"Om muziek te waarderen en te begrijpen is het voornaamste middel de muziek te beluisteren en vooral te spelen." We...
Categorie: Kinrooi Auteur: Lamberigts, Jan
Geistingen 11-12 mei 1902 een gedenkboekje Geistingen, tachtig jaar later
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Een huldeboek vanwege het Sint-Jan Berchmanscollege te Genk
Categorie: Kinrooi
Categorie: Kinrooi Auteur: Vermeulen, Astrid
Categorie: Kinrooi Auteur: Hermans, Erwin
Fotoboek die het verhaal vertelt van 1971 (fusie) tot 1991.
Categorie: Kinrooi
Het Koninklijk Besluit van 8 december 1970 dat in het Belgisch Staatsblad van 21 april 1971 werd gepubliceerd was het...
Categorie: Kinrooi Auteur: Wieërs, Thieu
Categorie: Kinrooi, Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Historiek over de Fanfare Sint-Isidorus Molenbeersel tijdens de periode 1901 - 1981 Co-auteur: Jean Hoeken
Categorie: Kinrooi Auteur: Spreuwers, Pol
Het wel en wee in woord en beeld van "onze harmonie"
Categorie: Kinrooi Auteur: Heymans, Hubert
Geschiedenis van de voetbalsport te Molenbeersel Samenstellers: Pol Spreuwers - Jan Weerens - Paul Stevens - Theo Beijnsberger
Categorie: Kinrooi
Eindwerk voor het behalen van het diploma onderwijzer door Bert Schoofs 1987-1988
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Schoofs, Bert
Uit de tijd van toen
Categorie: Kinrooi Auteur: Vandenbosch, Emmanuel
Situering van Ophoven op de landkaart
Categorie: Kinrooi
Tweede uitgave
Categorie: Kinrooi Auteur: Coolen, Gaspard
Geschiedkundig overzicht van het O.L.Vr. Klooster der Eerw. Zusters reguliere kanunnikessen der Orde van het H. Graf te Kinroy ter...
Categorie: Kinrooi Auteur: Drost, S.