Showing 1-33 of 33 Books
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw
Categorie: Volkskunde Auteur: Snijders, Donaat
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw Uittreksels uit de Maaseiker Kroniek CARIS
Categorie: Volkskunde Auteur: Snijders, Donaat
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
allerlei gedichtjes, als gromentj of nagras gemaaid en geschuurd uit vroeger jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
een poëtisch evangelisch reisverhaal
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Zijn werk als criticus en Vlamingen-vriend Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Jaargang XLVI. , nr. 6.  Verhandeling 425
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
een plak-, lees- en kijkboekje zijnde 'n beetje verzen zo uit de laatste jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Eenvoudige gedichtjes over mijn land
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Geistingen 11-12 mei 1902 een gedenkboekje Geistingen, tachtig jaar later
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Indrukken op rijm, opgedaan in een stuk van de Staten van Noord-Amerika Zomer 1977
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Tekst overgenomen bij gelegenheid van de inhuldiging gedenkplaat 1980 door de "Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi". Overdruk uit Limburg, jaargang...
Categorie: Limburg Auteur: Snijders, Donaat
Gedichten een klein gedichtenkrans ronde de Geistinger Vroenhof Na-oogst 1975
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
een bijna vergeten verhaal van hard werken "om den brode", een stukje heel echte historie rond onze Maaslandse dorpen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Gedichten rond de Maasoever in de buurt van Geistingen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
wat gedichtjes uit de laatste jaren: momentopnamen, schildersoog, misteksten, een paar balladen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Een eerste en tweede reeks van meer dan honderd
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag en de huldiging te Genk met de hulp van velen bijeengebracht door Donaat Snijders,...
Categorie: Kinrooi Auteur: Snijders, Donaat
Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht...
Categorie: Limburg, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
wat bijbels geïnspireerde gedichtjes
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
nr. 3 over die van Koels Naardje, een Geistinger-stam, wat berichtjes en adressen
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Verzameling gedichten, rijmen en rijmelarijen door E.H. Donaat Snijders
Auteur: Snijders, Donaat
een tweede bundel gedichten van en over Geistingen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Verzameling verhalen samengesteld door E.H. Donaat Snijders.
Categorie: Kinrooi Auteur: Snijders, Donaat
Verzameling verhalen samengesteld door E.H. Donaat Snijders.
Auteur: Snijders, Donaat
De dood gleed uit de lucht en andere Maaslandse verhalen door E.H. Donaat Snijders
Auteur: Snijders, Donaat
Ambiorix De Eburonenkoning en andere verhalen door E.H. Donaat Snijders
Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
fieftich gedichtjes in Geistinger plat 1975
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
ver over de driehonderd versjes en gedichten over en rond Geistingen uit de jaren twintig tot veertig
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat