Showing 1-40 of 177 Books
No Image Available ‘n bont allegaartje
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
No Image Available Aantekeningen over het verleden...
Aangevuld met Geschiedenis der Gemeente Kinroy door Theodoor Sevens
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
No Image Available Aantekeningen over Molen –...
Geschiedenis over de vroegere gemeente Molenbeersel
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
No Image Available Aldeneik architecttuur en historie
Samenstellers: G. Daniëls, W. Sangers
Categorie: Maaseik
No Image Available Alfons Oberman, pastoor 1868...
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Archeologisch overzicht van Noord-Brabant Categorie: Nederland Auteur:Beex, G.
No Image Available Berichten van het thuisfront
De roman "Berichten van het thuisfront" speelt in de jaren 1914-1918. De rollen worden gespeeld door de koning en zijn...
Categorie: Oorlog Auteur:Andries, Marc
No Image Available Beschrijving van den vervaarlijken,...
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
No Image Available Besturen in Limburg
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
No Image Available Bijdragen tot de geschiedenis...
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
No Image Available Bio-bibliografie van Theodoor Sevens...
Theodoor Sevens die, als eerste archivaris van de stad Kortrijk de grondslag legde van het stedelijk archief (1920-1927)
Categorie: Kinrooi Auteur:Brouns, M.
No Image Available Bloedsporen door Limburg
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
No Image Available Bodo, ruiter van Koning...
Jeugdheemreeks 3
Categorie: Nederland Auteur:Oberdorf, Th.
No Image Available Boerderijen in Nederland
Op reis langs de monumenten van ons platteland
Categorie: Nederland Auteur:Van der Veen, Luuk
No Image Available Bokkerijders in de Kempen
Verhaal der bandieterijen in Belgisch- en Nederlands-Limburg gedurende de 2e helft der 18e eeuw
Categorie: Volkskunde
No Image Available Bokkerijders in de Oetervallei
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Bokkerijders te Maaseik
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw Uittreksels uit de Maaseiker Kroniek CARIS
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Bokkerijders tussen gisteren en...
Bendevorming in Maas- en Rijnland in de eeuw der Verlichting Historisch jaarboek onder redactie van R. Janssen en W. Sangers
Categorie: Volkskunde
No Image Available Cataloog van het fonds... Categorie: Oorlog
No Image Available Cinquième liste des soldats...
Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland Uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste...
Categorie: Oorlog
No Image Available Clijsters 1650 – 1978
Geschiedenis van de Clijsters-stam
Categorie: Genealogie
No Image Available D-Day in Midden-Limburg
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
No Image Available De Abdij van Sint...
Het kollegiale Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik c. 952-1797
Categorie: Maaseik
No Image Available De bende van Bakelandt...
De duivelsknechten co-auteur: Johan Verdijck
Categorie: Volkskunde Auteur:Van Contich, Jan
No Image Available De boerenkrijg
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur:De Bruyne, Arthur
No Image Available De Boerenkrijg Categorie: Oorlog Auteur:Hendrikx, Jos
No Image Available De Boerenkrijg Categorie: Oorlog Auteur:Conscience, Hendrik
No Image Available De Bokkerijders
Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730 - 1774
Categorie: Volkskunde Auteur:Blok, Anton
No Image Available De Bokkerijders
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Piet
No Image Available De Bokkerijders
Uit de reeks bibliofiele uitgave "Vlaamse Volksboeken"
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Peter
No Image Available De Bokkerijders : feiten...
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Melchior, Juliaan
No Image Available De Bokkerijders in de...
Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie
Categorie: Volkskunde Auteur:Clerkx, Gerda
No Image Available De Bokkerijders met de... Categorie: Volkskunde Auteur:Pijls, Henry
No Image Available De Bokkerijders te Opglabbeek
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
No Image Available De geboorte van Limburg
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Nouwen, Laurent J. M.
No Image Available De geboorte van Limburg
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur:Nouwen, Laurent J.M.
No Image Available De geschiedenis der folteringen
Van de oertijd tot Dachau - de meest volledige studie, die ooit gemaakt werd, over de wreedheid van de mens...
Categorie: Volkskunde Auteur:Mannix, Daniel P.
No Image Available De heiligen van Geistingen
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available De hoeven der kerkelijke...
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
No Image Available De kapel van Sint-Jansberg... Categorie: Maasland Auteur:Sangers, W.