Showing 1-40 of 40 Books
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
een familiezangboek door Alda, Lies, Anneke, Neer, Mia, Trui (+), Neelke, Naat Snijders
Categorie: Streekgeschiedenis
"Over de 'Bokkerijders' uit het Maasland en omliggende werd veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. Vele romantische verhalen,...
Categorie: Maasland, Nederland, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur: Verheyen, Hendrik
De "Verheijens" tegen de oude justitie van Neeroeteren: drossaard Clercx en Schepenen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Verheyen, Hendrik
Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren Dertigste jaargang 1972, Aflevering 1 en 2
Categorie: Streekgeschiedenis
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis Auteur: Sevens, Theodoor
Categorie: Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur: Nevels, P.
een kurieus boekje, met wat geschiedenis, wat verleden en wat heden en wat bedenkingen daaromheen...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
allerlei gedichtjes, als gromentj of nagras gemaaid en geschuurd uit vroeger jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
een poëtisch evangelisch reisverhaal
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Heksenprocessen in de nederlanden
Keurreeks nr. 135 - 1982 - 1
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Vanhemelryck, Fernand
Zijn werk als criticus en Vlamingen-vriend Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Jaargang XLVI. , nr. 6.  Verhandeling 425
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Kroniekjes van L. Dieben, J. Geerkens en D. Snijders
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis
een plak-, lees- en kijkboekje zijnde 'n beetje verzen zo uit de laatste jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Eenvoudige gedichtjes over mijn land
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Geistingen 11-12 mei 1902 een gedenkboekje Geistingen, tachtig jaar later
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Indrukken op rijm, opgedaan in een stuk van de Staten van Noord-Amerika Zomer 1977
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
In de Yserkom
Beschrijving van gebouwen, gemeenten en andere feiten gelegen langs de IJzer
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Sevens, Theodoor
Gedichten een klein gedichtenkrans ronde de Geistinger Vroenhof Na-oogst 1975
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Eindwerk voor het behalen van het diploma onderwijzer door Bert Schoofs 1987-1988
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Schoofs, Bert
een bijna vergeten verhaal van hard werken "om den brode", een stukje heel echte historie rond onze Maaslandse dorpen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Gedichten rond de Maasoever in de buurt van Geistingen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
wat gedichtjes uit de laatste jaren: momentopnamen, schildersoog, misteksten, een paar balladen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Een eerste en tweede reeks van meer dan honderd
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Ballings, M.
Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht...
Categorie: Limburg, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
wat bijbels geïnspireerde gedichtjes
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
nr. 3 over die van Koels Naardje, een Geistinger-stam, wat berichtjes en adressen
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Maasland, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Mededelingen van het centrum voor studie van de boerenkrijg, nr. 20
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Brouns, P.M.
Mededelingen van het Centrum voor studie van de Boerenkrijg, nr. 21
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Brouns, P.M.
1914 - 1918 toen voor het eerst de hele wereld ten oorlog trok, een wilde wereld, zoals die overkomt uit...
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Reynders, Els
een tweede bundel gedichten van en over Geistingen
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
fieftich gedichtjes in Geistinger plat 1975
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
Veertien van de vijftien van negentien
Gedichten, herinneringsboek voor de personen van het geboortejaar 1919
Categorie: Streekgeschiedenis
ver over de driehonderd versjes en gedichten over en rond Geistingen uit de jaren twintig tot veertig
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur: Snijders, Donaat
De Bokkerijders in het Maasland
Categorie: Limburg, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur: Wieërs, Thieu