Showing 1-40 of 43 Books
No Image Available ‘n bont allegaartje
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
No Image Available Beschrijving van den vervaarlijken,...
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
No Image Available Bijdragen tot de geschiedenis...
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
No Image Available Bloedsporen door Limburg
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
No Image Available De bende van Bakelandt...
De duivelsknechten co-auteur: Johan Verdijck
Categorie: Volkskunde Auteur:Van Contich, Jan
No Image Available De Bokkerijders te Opglabbeek
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
No Image Available De geboorte van Limburg
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Nouwen, Laurent J. M.
No Image Available De kunst van het...
Deel 1 De Romaanse periode Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse monografieën
Categorie: Maasland Auteur:Timmers, J. J. M.
No Image Available De kunst van het...
Deel II De Gotiek en de Renaissance Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Maaslandse Monografieën
Categorie: Maasland Auteur:Timmers, J. J. M.
No Image Available De Maaskant Categorie: Maasland
No Image Available De Nederlanden
Karakterschetsen, klederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen met gravures van den heer Henry Brown naar tekeningen van de voornaamste...
Categorie: Nederland, Volkskunde
No Image Available De oorlog met Jugurtha
in het Nederlands vertaald door R. De Pauw
Categorie: Oorlog Auteur:Salustius
No Image Available De Pauselijke Zoeaven uit...
... Wij hebben getracht een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van de Pauselijke Zoeaven, die in de kerkdorpen Kessenich,...
Auteur:Deckers, René
No Image Available De plaatselijke geschiedschrijving :...
Aanvullingen 1 Historische uitgaven, reeks in-8°, nr. 22, 1969
Categorie: Genealogie Auteur:Arnould, M.-A.
No Image Available De plaatselijke geschiedschrijving :...
Verzameling Geschiedenis, reeks in-8°, nr 1, 1962 Co-auteurs: M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau, F. Vercauteren
Categorie: Volkskunde Auteur:Arnould, M.-A.
No Image Available De veldslagen van Neerwinden
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Delameillieure, Pascal
No Image Available Gedenkschriften van den Gallischen...
uit het Latijn vertaald door J. J. Doesburg
Categorie: Oorlog Auteur:Caesar, Julius
No Image Available Genealogie : een zinvolle...
Eindverhandeling in het kader van de opleiding aan de Provinciale Technische Normaalleergangen te Hasselt door Jean Hoeken
Categorie: Genealogie Auteur:Hoeken, Jean
No Image Available Geschiedenis van de beide...
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Alberts, W. Jappe
No Image Available Geschiedenis van de beide...
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden Deel 1 (tot...
Auteur:Alberts, W. Jappe
No Image Available Geschiedenis van Limburg
Geschiedenis van Limburg door H.A. Beaujean met medewerking van J.G.J. Hoens en J.M. Ramaekers
Categorie: Limburg Auteur:Beaujean, H. A.
No Image Available Honderd jaar fanfare Vriendenkring...
"Om muziek te waarderen en te begrijpen is het voornaamste middel de muziek te beluisteren en vooral te spelen." We...
Categorie: Kinrooi Auteur:Lamberigts, Jan
No Image Available Jaarboek van de Koninklijke...
Samengesteld door het bureau historie van de marinestaf
Categorie: Nederland
No Image Available Kinrooi 25 jaar 151...
Het Koninklijk Besluit van 8 december 1970 dat in het Belgisch Staatsblad van 21 april 1971 werd gepubliceerd was het...
Categorie: Kinrooi Auteur:Wieërs, Thieu
No Image Available Klim in je stamboom Categorie: Genealogie Auteur:Mispelon, Michiel
No Image Available Limburg
Met foto's van Willy Minders en anderen Inleiding: Louis Roppe, gouverneur
Categorie: Limburg Auteur:Dusar, Albert
No Image Available Limburgse windmolens in heden...
De molen betekende voor elk dorp een vitaal element om het te voorzien van het nodige meel. Zo werden er...
Categorie: Limburg Auteur:Smet, Werner
No Image Available Maaslandse sprokkelingen
Enkele Maaseiker plaatsnamen Maaslandse sprokkelingen nr. 18
Categorie: Maaseik Auteur:Boonen, Martin
No Image Available Nederlands repetorium van familienamen
XIV. Limburg Uitgegeven door het P.J. Meertens-instituut van de koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen onder redactie van P.J. Meertens, H....
Categorie: Genealogie, Nederland
No Image Available Projekt: maquette oud-maaseik
Informatiebrochure Projekt: "Maquette Oud Maaseik" uitgevoerd door de Toeristische werkgroep.
Categorie: Maaseik
No Image Available Repertorium 1965 – 1989 Categorie: Genealogie Auteur:Vanderhaeghe, Jan
No Image Available Stroom : gedichten, rijmen...
Verzameling gedichten, rijmen en rijmelarijen door E.H. Donaat Snijders
Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Toen de hei nog... Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
No Image Available Toen zijn dorp de...
Toen ik in 1984 ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Ophoven en de K.S.A. weer "heim" was en ik...
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Engeland, Thieu
No Image Available Topografische kaarten van Nederland...
Handgetekende en gedrukte kaarten - aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven - toegelicht en beschreven door Dr. Marijke Donkersloot-de Vrij. Dit...
Auteur:Donkersloot-de Vrij, Marijke
No Image Available Trots op Kinrooi
Trots op Kinrooi... Dekt de lading de vlag? Mogen we terecht trots zijn op onze gemeente en het gevoerde beleid...
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Eygen, Hubert
No Image Available Uchteravondvertellingen 1
Verzameling verhalen samengesteld door E.H. Donaat Snijders.
Categorie: Kinrooi Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Uchteravondvertellingen 2
Verzameling verhalen samengesteld door E.H. Donaat Snijders.
Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Uchteravondvertellingen III
De dood gleed uit de lucht en andere Maaslandse verhalen door E.H. Donaat Snijders
Auteur:Snijders, Donaat
No Image Available Uchteravondvertellingen IV
Ambiorix De Eburonenkoning en andere verhalen door E.H. Donaat Snijders
Auteur:Snijders, Donaat