Showing 1-19 of 19 Books
De roman "Berichten van het thuisfront" speelt in de jaren 1914-1918. De rollen worden gespeeld door de koning en zijn...
Categorie: Oorlog Auteur: Andries, Marc
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur: Stals, J. F. J.
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur: Vanloffeld, Flor
Categorie: Oorlog
Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland Uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste...
Categorie: Oorlog
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur: De Bruyne, Arthur
Categorie: Oorlog Auteur: Hendrikx, Jos
Categorie: Oorlog Auteur: Conscience, Hendrik
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis Auteur: Sevens, Theodoor
in het Nederlands vertaald door R. De Pauw
Categorie: Oorlog Auteur: Salustius
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur: Delameillieure, Pascal
uit het Latijn vertaald door J. J. Doesburg
Categorie: Oorlog Auteur: Caesar, Julius
Kroniekjes van L. Dieben, J. Geerkens en D. Snijders
Categorie: Oorlog, Streekgeschiedenis
Schets van den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-1871 en een kort overzicht van Liliencron's leven & werk
Categorie: Oorlog Auteur: Liliencron, Detlev
Categorie: Oorlog
Een en ander over de Duitschers inde omschrijving der afdeelingen 1914-1918 Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Categorie: Oorlog
Mededelingen van het centrum voor studie van de boerenkrijg
Categorie: Oorlog Auteur: Colson, M.
Een toneelstuk met taferelen uit de Boerenkrijg met koren en gezang.
Categorie: Oorlog Auteur: Engelen, L.