Showing 1-40 of 57 Books
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
Categorie: Nederland Auteur: Beex, G.
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Slanghen, EG
Jeugdheemreeks 3
Categorie: Nederland Auteur: Oberdorf, Th.
Op reis langs de monumenten van ons platteland
Categorie: Nederland Auteur: Van der Veen, Luuk
"Over de 'Bokkerijders' uit het Maasland en omliggende werd veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. Vele romantische verhalen,...
Categorie: Maasland, Nederland, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur: Verheyen, Hendrik
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
Joseph Wilms of Oome Joäsöph (1850-1937)
Categorie: Genealogie, Nederland Auteur: Linssen, Jac.
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Nouwen, Laurent J. M.
Karakterschetsen, klederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen met gravures van den heer Henry Brown naar tekeningen van de voornaamste...
Categorie: Nederland, Volkskunde
Reizen door de Benelux
Categorie: Nederland
Een stukje volksgeschiedenis over feesten en beschutten
Categorie: Nederland
Reizen door de Benelux
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
50 jaar kerk in Kelpen-Oler 1936 - 1986 Herdenkingsboekje, uitgegeven door het Actiecomité "50 jaar kerk Kelpen-Oler" bij gelegenheid van...
Categorie: Nederland Auteur: Roost, Peter
Volkscultuur uit Limburg 1 Verzameling Claessen
Categorie: Nederland Auteur: Top, Stefaan
Geleen door de eeuwen heen Deel III
Categorie: Nederland Auteur: Van Bergen, W.H.
Foto's: L. Wolters
Categorie: Nederland
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Alberts, W. Jappe
Categorie: Nederland
Kroniek van harmonie "De Vriendenkrans" Heel van 1884 tot 1984
Categorie: Nederland Auteur: Janssen, Wies
Aangeboden door de Raad der gemeente Heel en Panheel aan burgemeester P.H. Bongaerts bij de viering van zijn zilveren ambtsjubileum...
Categorie: Nederland Auteur: de Valk, J.C.
Categorie: Maasland, Nederland
Categorie: Nederland Auteur: Cuypers-Janssen, M.J.A.
als eigendom der domkerk van Luik Gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel
Categorie: Nederland Auteur: Habets, Jos
Horne Horn Häör co-auteur: Piet Spee
Categorie: Nederland Auteur: Wijnands, Jac
Inventaris van de archieven der gemeente Hunsel 1797 (1786) - 1942 (1952) Samenstelling: W. Van Mulken
Categorie: Nederland
Categorie: Genealogie, Nederland Auteur: Someren, A.M.L. van
Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht, nr. 37
Categorie: Genealogie, Limburg, Nederland Auteur: Hanssen, J.H.
Inventaris vande archieven der gemeente Ittervoort 1798 - 1942 Samengesteld door : W. Van Mulken
Categorie: Nederland
Samengesteld door het bureau historie van de marinestaf
Categorie: Nederland
Foto's van Johan Weemhoff
Categorie: Nederland Auteur: De Jong, Will
de stamboom in mannelijke lijn en een persoonsregister
Categorie: Genealogie, Limburg, Nederland Auteur: Laugs, Jacques
Een analyse van de opbrengst van tienden
Categorie: Nederland Auteur: Janssen, J.C.G.M.
Matrijs kijkgids 2
Categorie: Nederland Auteur: Zuijlen, Johan van
Talloze tochten voor elke vorm van toerisme door onze zuidelijke provincie: over lössheuvels, langs krijtrotsen, door bossen en langs beken,...
Categorie: Nederland Auteur: Zandstra, Evert
Reeds jaren koestert Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap de wens om de omvangrijke historisch-topografisch atlas van het genootschap onder aandacht...
Categorie: Nederland
co-auteurs: Honoré Rottier, Harrie Salden
Categorie: Nederland Auteur: Linssen, Dries