Showing 1-39 of 39 Books
Samenstellers: G. Daniëls, W. Sangers
Categorie: Maaseik
Samenstellers: M. Hendrickx , R. Janssen , W. Sangers
Categorie: Maaseik, Maasland
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur: Stals, J. F. J.
Het kollegiale Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik c. 952-1797
Categorie: Maaseik
Categorie: Genealogie, Maaseik, Maasland Auteur: Stokbroekx, Roger
Verklarende tekst bij de dia's
Categorie: Maaseik Auteur: Nulens, R.
Nummer 1 reeks "Limburgs Kunstpatrimonium" co-auteur: W. Sangers
Categorie: Maaseik Auteur: Hendrickx, M.
periode 1476 - 1797 periode 1855 - 1955 co-auteurs: M. Colson, W. Sangers, A. Wieërs
Categorie: Maaseik
Categorie: Maaseik
Historische schoonheid van Maaseik Samenstelling: G. Cornips, M. Hendrickx, W. Sangers, A. Simonis
Categorie: Maaseik
Stadsarchitect Maeseyck 1937 Foto's: W. Bögemann - Genck fotoboek met werken van gebouwen ontworpen door Karel Gessler
Categorie: Maaseik
Aangeboden door de Generale Bankmaatschappij bij gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwbouw van het agentschap Maaseik, 16 december 1977....
Categorie: Maaseik
Genealogie Cools
Een geslacht van zwervers de familie Cools uit Maaseik geslingerd tussen een saturnisch en een patent bestaan mede-auteur: Roger Janssen
Categorie: Genealogie, Maaseik, Maasland Auteur: Cools, Karel
Deel 1: Het ontstaan van de stad Maaseik RAM - rapport 3
Categorie: Maaseik Auteur: Minten, Gilbert
Heiligen van onzen stam
Categorie: Maaseik Auteur: Thans, Hilarion
Stamoverzicht en adressenlijst afstammelingen van Hubert Verheyen - Franssen Margaretha
Categorie: Genealogie, Kinrooi, Maaseik
Een historisch-naamkundige studie Foto's: Frans Colsoul, Erik Martens
Categorie: Maaseik Auteur: Boonen, Mathieu
Toeristisch toekomstbeeld van het Maasland diverse tekeningen van Willy Baugniet, Tjeu Corstjens, Jan Peeters, Winand Van Dinter, Jan Winkels
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Smeets, Jaak
co-auteur: G. Daniëls
Categorie: Maaseik Auteur: Sangers, Willem
Samenstelling: R. Janssen, W. Sangers Maaseiker documentatie nr. 2
Categorie: Maaseik
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Van der Donck, E.
Auteurs: R. Janssen en W. Sangers Maaseiker documentatie, nr. 1 Kruimels langs de Maas, nr. 29, 1983
Categorie: Maaseik, Maasland
Enkele Maaseiker plaatsnamen Maaslandse sprokkelingen nr. 18
Categorie: Maaseik Auteur: Boonen, Martin
opgedragen aan beheerder/kommissaris: mej. Y. de Fraipont
Categorie: Maaseik
Categorie: Maaseik, Maasland
co-auteurs: Roger Janssen en Willem Sangers
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Hendrickx, M.
150 jaar "Klein Kloosterke" Maaseik Zusters van Liefde van O.L.-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid - Zonhoven
Categorie: Maaseik Auteur: Heymans, Hubert
Jaarboek van de Remo 59-60 Kollege H. Kruis Maaseik
Categorie: Maaseik
Derde uitgave december 1990
Categorie: Maaseik
Tweede uitgave maart 1988
Categorie: Maaseik
Eerste uitgave april 1985
Categorie: Maaseik
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Konings, Wim
Informatiebrochure Projekt: "Maquette Oud Maaseik" uitgevoerd door de Toeristische werkgroep.
Categorie: Maaseik
Geschreven ter intentie van de Maaseikenaren en de inwijkelingen, de schoolgaande jeugd en de toeristen.
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Claessens, J.C.
Monumenten binnen de Wallen co-auteur: Jackie Vancleef
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Francout, Hubert
Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van "Den Prince van Luyck" en "De Stadt Amsterdam" te Maaseik Onder redactie van Hubert...
Categorie: Maaseik Auteur: Heymans, Hubert
Auteurs: M. en Th. Hendrickx-Godelaine Dit boekje wil de lezer terug in de sfeer brengen van de tijd waarin Maaseik...
Categorie: Maaseik, Maasland Auteur: Maaseik: Ruilclub Achter Olmen, 1990
medewerking van Willem Sangers o.s.c. Cultuurdragers van het Maasland, no. 4
Categorie: Maaseik Auteur: Janssen, Roger
RAM - rapport 2
Categorie: Maaseik Auteur: Engelen, Jos