Showing 1-40 of 59 Books
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
3e editie - oktober 1986 Situatie 01.10.1987
Categorie: Limburg
Laat-Gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland
Categorie: Limburg
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur: Stals, J. F. J.
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Slanghen, EG
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur: Vanloffeld, Flor
Info Intercom Noord nr. 9 oktober 1989
Categorie: Limburg
Overgetypt uit Melchior : De Bokkerijders 1915
Categorie: Limburg, Volkskunde
Werkingsverslag 1979 Kristen Middenstand Limburg
Categorie: Limburg
Op 19 april 1839, nu ruim 150 jaar geleden, vond de officiële bezegeling plaats van de scheiding Nederland/België met de...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Nouwen, Laurent J. M.
Luchtig maar naar waarheid weergegeven Een uitgave van de Rabobanken in de provincie Limburg
Categorie: Limburg Auteur: Nouwen, Laurent J.M.
1e reeks Hoeven toebehorend aan Abdijen en Kapittels in onze provincie gevestigd
Categorie: Limburg
Categorie: Limburg
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur: Delameillieure, Pascal
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur: Alberts, W. Jappe
Geschiedenis van Limburg door H.A. Beaujean met medewerking van J.G.J. Hoens en J.M. Ramaekers
Categorie: Limburg Auteur: Beaujean, H. A.
Deel 1: De Maaskant
Categorie: Limburg Auteur: Venken, Jaak
Categorie: Limburg Auteur: Melis, H.C.
(11de - 14de eeuw) Ontstaan - politiek - instellingen
Categorie: Limburg Auteur: Baerten, J.
Henri Peeters behandelt de geschiedenis van Bree in de Franse Revolutie van 1789 tot en met 1799.
Categorie: Limburg Auteur: Peeters, Henri
Repertorium van de minuten
Categorie: Genealogie, Limburg Auteur: Houtman, E.
Bijdragen tot de geschiedenis van Bree Samenstellers: Roel de Ceulaer, Henri Peeters, Bert Stoffels, Bert Simons, Rik v.d. Konijnenburg Viering...
Categorie: Limburg
Het gebeurde in Limburg tussen 1830 en 1839
Categorie: Limburg Auteur: Verbeet, G.J.B.
Tekst overgenomen bij gelegenheid van de inhuldiging gedenkplaat 1980 door de "Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi". Overdruk uit Limburg, jaargang...
Categorie: Limburg Auteur: Snijders, Donaat
Categorie: Genealogie, Limburg
Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht, nr. 37
Categorie: Genealogie, Limburg, Nederland Auteur: Hanssen, J.H.
Zegswijzen, Volkse verzen, Vergelijkingen en Zei-spreuken alsook aanvullende woordenlijsten
Categorie: Limburg Auteur: Schoofs, Rik
de stamboom in mannelijke lijn en een persoonsregister
Categorie: Genealogie, Limburg, Nederland Auteur: Laugs, Jacques
Categorie: Limburg
Uit het gebied van de tegenwoordige provincies Limburg Een overzicht van plaatsnamen, waar militairen uit de tegenwoordige provincies Limburg gesneuveld...
Categorie: Limburg
Met foto's van Willy Minders en anderen Inleiding: Louis Roppe, gouverneur
Categorie: Limburg Auteur: Dusar, Albert
uitgegeven onder auspiciën van het provinciaal bestuur der provincie Limburg
Categorie: Limburg
Limburg
Iconografie van Limburg Prenten gedrukt voor 1900
Categorie: Limburg Auteur: Hermans, Els
Het werkje behandelt op een nogal bondige doch overzichtelijke manier, enige huidige uitzichten van Limburg op godsdienstig, maatschappelijk en vooral...
Categorie: Limburg Auteur: Dusar, Albert
Categorie: Limburg
Carnaval in Belgisch-Limburg
Categorie: Limburg, Volkskunde
Categorie: Genealogie, Limburg
Verzameling van 65 verrassende en boeiende volksverhalen
Categorie: Limburg, Volkskunde Auteur: Venken, Jaak
De molen betekende voor elk dorp een vitaal element om het te voorzien van het nodige meel. Zo werden er...
Categorie: Limburg Auteur: Smet, Werner