Showing 81-120 of 286 Books
Historische schoonheid van Maaseik Samenstelling: G. Cornips, M. Hendrickx, W. Sangers, A. Simonis
Categorie: Maaseik
De kalender - Juliaans, Gregoriaans, Republikeins
Categorie: Genealogie Auteur:Vandecandelaere, Donald
29 juli 1693 18 maart 1793 In samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Delameillieure, Pascal
Stadsarchitect Maeseyck 1937 Foto's: W. Bögemann - Genck fotoboek met werken van gebouwen ontworpen door Karel Gessler
Categorie: Maaseik
Bijdragen tot de geschiedenis van Pelt nr. 2
Categorie: Volkskunde
Reizen door de Benelux
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
Categorie: Nederland
50 jaar kerk in Kelpen-Oler 1936 - 1986 Herdenkingsboekje, uitgegeven door het Actiecomité "50 jaar kerk Kelpen-Oler" bij gelegenheid van...
Categorie: Nederland Auteur:Roost, Peter
Aangeboden door de Generale Bankmaatschappij bij gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwbouw van het agentschap Maaseik, 16 december 1977....
Categorie: Maaseik
25 jaar Davidsfonds Kinrooi
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Eygen, Hubert
De familie Franssen is ontstaan uit de voornaam Frans, een christelijke voornaam in het Latijn Fransiscus, ook een latinisering van...
Categorie: Genealogie
Een familie Smeets uit Wessem
Categorie: Genealogie Auteur:Smeets, Toon
Categorie: Genealogie, Kinrooi
Volkscultuur uit Limburg 1 Verzameling Claessen
Categorie: Nederland Auteur:Top, Stefaan
Categorie: Genealogie
uit het Latijn vertaald door J. J. Doesburg
Categorie: Oorlog Auteur:Caesar, Julius
Het Theresia-college (1932-1967) , een Geleens priestergymnasium ende teloorgang van de klein-seminaries in Nederland Bestrijding van de hondsdolheid en verering...
Geleen door de eeuwen heen Deel III
Categorie: Nederland Auteur:Van Bergen, W.H.
Foto's: L. Wolters
Categorie: Nederland
Eindverhandeling in het kader van de opleiding aan de Provinciale Technische Normaalleergangen te Hasselt door Jean Hoeken
Categorie: Genealogie Auteur:Hoeken, Jean
Genealogie Corstjens
De familie Corstjens van Maaseik
Categorie: Genealogie Auteur:Corstjens, Wim
Categorie: Genealogie Auteur:Poukens, Jan
Namenregister van testamenten, huwelijkscontracten en andere akten co-auteur: M.W. Suijkerbuijk
Categorie: Genealogie Auteur:Voncken, G.M.J.P.
Overdruk uit het maandtijdschrift: Limburg
Categorie: Kinrooi Auteur:Sevens, Theodoor
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg Deel II (vanaf 1632 tot 1918)
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Alberts, W. Jappe
Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden Deel 1 (tot...
Auteur:Alberts, W. Jappe
Deel 1: Het ontstaan van de stad Maaseik RAM - rapport 3
Categorie: Maaseik Auteur:Minten, Gilbert
Geschiedenis van Limburg door H.A. Beaujean met medewerking van J.G.J. Hoens en J.M. Ramaekers
Categorie: Limburg Auteur:Beaujean, H. A.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1881 - 1931
Categorie: Kinrooi Auteur:Drost, S.
Categorie: Nederland
Deel 1: De Maaskant
Categorie: Limburg Auteur:Venken, Jaak
allerlei gedichtjes, als gromentj of nagras gemaaid en geschuurd uit vroeger jaren
Categorie: Kinrooi, Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
Categorie: Limburg Auteur:Melis, H.C.
Heiligen van onzen stam
Categorie: Maaseik Auteur:Thans, Hilarion
Kroniek van harmonie "De Vriendenkrans" Heel van 1884 tot 1984
Categorie: Nederland Auteur:Janssen, Wies
Aangeboden door de Raad der gemeente Heel en Panheel aan burgemeester P.H. Bongaerts bij de viering van zijn zilveren ambtsjubileum...
Categorie: Nederland Auteur:de Valk, J.C.
een poëtisch evangelisch reisverhaal
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
Heksenprocessen in de nederlanden
Keurreeks nr. 135 - 1982 - 1
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Vanhemelryck, Fernand