Momenteel worden meer dan 2.000 boeken die zich bevinden in de bibliotheek van de Heemkundige Kring Kinrooi ingevoerd met een uitgebreide beschrijving en cover van het werk. Dit proces zal verschillende maanden duren.

Alleen leden van de Heemkring Kinrooi kunnen deze werken uitlenen. Wie wil lid worden kan contact opnemen met de Heemkring.

Showing 1-40 of 286 Books
Verzameling gedichten en korte verhalen Co-auteur: Jan Dirkx
Categorie: Kinrooi Auteur:Van Pitje, Thieu
Provincies zonder grens. 1839 - 1989
Categorie: Limburg, Nederland
Categorie: Maasland Auteur:Janssen, R.
Aangevuld met Geschiedenis der Gemeente Kinroy door Theodoor Sevens
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
Geschiedenis over de vroegere gemeente Molenbeersel
Categorie: Kinrooi Auteur:Janssen, Hendrik
3e editie - oktober 1986 Situatie 01.10.1987
Categorie: Limburg
Samenstellers: G. Daniëls, W. Sangers
Categorie: Maaseik
Samenstellers: M. Hendrickx , R. Janssen , W. Sangers
Categorie: Maaseik, Maasland
Pastoor van Geistingen 1903 - 1950 Een klein levensbeeld, tevens tijdsbeeld
Categorie: Streekgeschiedenis Auteur:Snijders, Donaat
Categorie: Nederland Auteur:Beex, G.
een familiezangboek door Alda, Lies, Anneke, Neer, Mia, Trui (+), Neelke, Naat Snijders
Categorie: Streekgeschiedenis
Laat-Gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland
Categorie: Limburg
De roman "Berichten van het thuisfront" speelt in de jaren 1914-1918. De rollen worden gespeeld door de koning en zijn...
Categorie: Oorlog Auteur:Andries, Marc
Beschrijving van den vervaarlijken, en vijandelijken inval der Pruisissche soldaten in volle vredenstijd binnen de stad Maeseyck in het jaar...
Categorie: Limburg, Maaseik, Oorlog Auteur:Stals, J. F. J.
Provincie en gemeenten in de beide Limburgen
Categorie: Limburg
Op 19 april 1839 werd in Londen het "Verdrag van de XXIV artikelen" getekend. Hierdoor is Limburg gedeeld in een...
Categorie: Limburg, Nederland Auteur:Slanghen, EG
Theodoor Sevens die, als eerste archivaris van de stad Kortrijk de grondslag legde van het stedelijk archief (1920-1927)
Categorie: Kinrooi Auteur:Brouns, M.
Terreur 'donderslag' moord rampzalige 17e eeuw De 17e eeuw was beslist de bloedigste uit onze geschiedenis. Dit boek geeft een...
Categorie: Limburg, Oorlog Auteur:Vanloffeld, Flor
Jeugdheemreeks 3
Categorie: Nederland Auteur:Oberdorf, Th.
Op reis langs de monumenten van ons platteland
Categorie: Nederland Auteur:Van der Veen, Luuk
"Over de 'Bokkerijders' uit het Maasland en omliggende werd veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. Vele romantische verhalen,...
Categorie: Maasland, Nederland, Streekgeschiedenis, Volkskunde Auteur:Verheyen, Hendrik
Verhaal der bandieterijen in Belgisch- en Nederlands-Limburg gedurende de 2e helft der 18e eeuw
Categorie: Volkskunde
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
De "Verheijens" tegen de oude justitie van Neeroeteren: drossaard Clercx en Schepenen
Categorie: Maasland, Streekgeschiedenis Auteur:Verheyen, Hendrik
Feiten en meningen over roversbenden uit de 18e eeuw Uittreksels uit de Maaseiker Kroniek CARIS
Categorie: Volkskunde Auteur:Snijders, Donaat
Bendevorming in Maas- en Rijnland in de eeuw der Verlichting Historisch jaarboek onder redactie van R. Janssen en W. Sangers
Categorie: Volkskunde
Stambomen van 4 Heelse families
Categorie: Genealogie Auteur:Cuijpers-Janssen, M.J.A.
Categorie: Oorlog
Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland Uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste...
Categorie: Oorlog
Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren Dertigste jaargang 1972, Aflevering 1 en 2
Categorie: Streekgeschiedenis
Geschiedenis van de Clijsters-stam
Categorie: Genealogie
Terugblik op de bevrijding (deel 2) Samensteller: Bert Hammes
Categorie: Nederland, Oorlog
Het kollegiale Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik c. 952-1797
Categorie: Maaseik
De duivelsknechten co-auteur: Johan Verdijck
Categorie: Volkskunde Auteur:Van Contich, Jan
Joseph Wilms of Oome Joäsöph (1850-1937)
Categorie: Genealogie, Nederland Auteur:Linssen, Jac.
Een uitgave in de Volksreeks van het Davidsfonds nr. 358 in 1948-1
Categorie: Oorlog Auteur:De Bruyne, Arthur
Categorie: Oorlog Auteur:Hendrikx, Jos
Categorie: Oorlog Auteur:Conscience, Hendrik
Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730 - 1774
Categorie: Volkskunde Auteur:Blok, Anton
2e druk
Categorie: Volkskunde Auteur:Ecrevisse, Piet