Inhoudsopgave jaargang 35 – nr. 1

Uit heden en verleden van Kinrooi

In memoriam Werner Smet – Pol Speuwers

 • Het internaat in de jaren 1960 (deel 1) – Alda Colbers
 • Toeval bestaat niet – Guido Tijskens
 • Uit Maas- en Kempenbode
 • Den grooten oorlog: voorjaar 1916 – Louis Beijnsberger
 • E.H. Jan Jansen – Martine Dryvers
 • Het kleine dorpsleven – Lambert Caris
 • Sint-Lambertus uit Maastricht – Donaat Snijders †
 • Maria Peeters – Jaak Hoedemakers
 • Kwartierstaat Peeters-Geelen
 • Wie was de Mechelse glazenier J.F. Pluys? – Jan Gerits
 • Oos modertaal: deil 33 – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 35 – nr. 2

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Het internaat in de jaren 1960 (slot) – Alda Colbers
 • Uit: Maas- en Kempenbode
 • De race van het leven – Lambert Caris
 • Den grooten oorlog: Lente 1916 – Louis Beijnsberger
 • Truda vanne Vink: Mevr. Louis Roppe (afl. 1) – Gerard Gerits
 • Kwartierstaat Roppe- Vinken
 • De werking van de Stoomelkerij St.- Martinus van Kinrooi – Mathieu Bierens
 • Ophovenaar Jean-Pierre Verheyden gesneuveld als parachutist-Koreastrijder –Pol Spreuwers
 • Verdwenen slagerij Royens (vanne Kei) -Pol Spreuwers
 • Oos modertaal: deil 34 – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 35 – nr. 3

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • In memorium: pater Jan Gorissen, kruisheer en missionaris – Pol Spreuwers
 • Wat een sterveling lijden kan! (vervolg) – † Jan Gorissen o.s.c.
 • Kwartierstaat Gorissen
 • Het is niet altijd wat het lijkt – Madeleine Klerkx
 • Den grooten oorlog: zomer 1916 – Louis Beijnsberger
 • Uit de tijd van het Rijke Roomse leven (deel 7) – Jan Gerits
 • De Maas is oet! – Jean Brouns
 • Nieuwe editie brochure “de dodendraad” – Hubert Van Eygen
 • Truda vanne Vink: mevrouw Louis Roppe (deel II) Haar vader Joannes Michiel Vinken stierf in W.O.I – Gerard Gerits
 • Oos modertaal: deil 35 – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 35 – nr. 4

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Geef een lidmaatschap cadeau
 • Truda vanne Vink– Mevrouw Louis Roppe (deel III) – Gerard Gerits
 • Kwartierstaat Vinken-Notten: Leo Deben
 • Den grooten oorlog: najaar 1916 – Louis Beijnsberger
 • De familie Hagemans uit Kinrooi – Thieu Wieërs
 • Café Bij Teel gesloten – Hubert van Eygen
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 42) – Roger Janssen o.s.c.
 • Kessenichse Narinxkapel gerenoveerd – Jan Lamberigts
 • Muziek van eigen bodem: Piet Dirkx vertelt (dee I) – Lambert Caris
 • Oos modertaal: deil 36 – Theo Van Dael

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews