Inhoudsopgave jaargang 34 – nr. 1

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Slichtenhof: nieuwe huisvesting Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi/ Pol Spreuwers
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 39) – Roger Janssen o.s.c.
 • Pastoor Alfons Overman Schrijft vanuit de gevangenis van Stint-Gilles/ Bert Graus o.s.c.
 • Dokter Jan Rutten (Sjang vanne Börger): (slot) – Alda Colbers
 • Lezers schrijven ons…/ Rina Reyskens
 • Honderd jaar geleden in W.O.I/ Jaak Hoedemakers
 • Den Groote Oorlog 1914 (vervolg)/ Louis Beijnsberger
 • In memoriam E.H. Mathieu Goyens, pater van het Heilig Hart/ Mathieu Henkens
 • Wat een sterveling lijden kan!/ Jan Gorissen o.s.c.
 • Het gezin Martinus Rosvelds en Maria Kesters op Siemen (vervolg) – Jan Bierens o.s.c.
 • Uit de tijd van het Rijke Roomse Leven (5)/ Jan Gerits
 • Oos modertaal – Theo Van Daal

Inhoudsopgave jaargang 34 – nr. 2

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • De boerenschans: redding in nood – Lambert Caris
 • Een puzzel die nooit afraakt…(deel1) – Hubert Van Eygen
 • De lotgevallen van Metselneerke (Renier Deben) uit Kessenich
 • Helm uit Geistingen: de ijsheilige – Donaat Snijders o.s.c.(†)
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis: deel 40 – Roger Janssen o.s.c.
 • Den Groote Oorlog : lente 1915 – Louis Beijnsberger
 • Muziek van eigen bodem: The Magics – Lambert Caris
 • Oos modertaal – Theo Van Daal

Inhoudsopgave jaargang 34 – nr. 3

Uit heden en verleden van Kinrooi

In memoriam E.H. Jan Bierens
– Een puzzel die nooit afraakt…. (deel 2) – Hubert Van Eygen
– Nonk Jaak Segers tijdens WOI – Bert Graus o.s.c.
– Kwartierstaat Segers-Segers
– Een verborgen schilderij brengt Jaak Boonen uit het stof – Rik Vankevelaer
– De Spar van Mia Janssen te Molenbeersel – Alda Colbers
– De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis: deel 41 – Roger Janssen o.s.c.
– Mijn leven en werk als lekenzuster in Jamaica – Rina Lemmens
– De boerenschans: redding in nood (slot) – Lambert Caris
– Den Groote Oorlog: zomer 1915 (vervolg) – Louis Beijnsberger
– Uit Maas- en Kempenbode
– Oos modertaal: deil 31 – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 34 – nr. 4

Uit heden en verleden van Kinrooi

– Toeval bestaat wel! – Louis Beijnsberger
– Uit de tijd van het rijke Roomse Leven – Jan Gerits
– Een oud volksgebruik: kamerschieten
– Geistingen in vogelvlucht: kaart anno 1940 – Gerard Hermans
– Uit Maas- en Kempenbode
– Gertrudis van Geistingen – Donaat Snijders o.s.c.
– Den grooten oorlog: Najaar 1915 – Louis Beijnsberger
– Molenbeerselse bijnamen – Lambert Caris
– Toeval bestaat niet? Werden mijn voorouderlijke eigendommen blootgelegd op het Meytersveld te Kinrooi (deel 1) – Guido Tijskens
– Oos modertaal: deil 32 – Theo Van Dael

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews