Inhoudsopgave jaargang 30 – nr. 1

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Wat een sterveling lijden kan! (vervolg) – Jan Gorissen o.s.c.
 • Gipsen devotiebeelden in de dorpskerken van Groot-Kinrooi – Jan Gerits
 • Over straatliederen en bezongen moordenaarswerk – Louis Beijnsberger
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 27) – Roger Janssen o.s.c.
 • Mijn herinneringen aan de oorlogstijd 1940-1945 – Tilly Florquin
 • Uit route 66: Leonard Vangeneygen – Jos Smeets
 • E.H. Jozef Deben overleed in Oostenrijk – Leo Deben – Martine Dryvers
 • Kwartierstaat Deben
 • Aantekeningen bij de vergroting van de St.-Martinuskerk van Kinrooi 1926-1927- Jan Gerits
 • Grondhonger in Molenbeersel – Mathieu Vandenbosch
 • Uit Maas – en Kempenbode
 • Oos modertaal – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 30 – nr. 2

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Wat een sterveling lijden kan: vervolgverhaal – Jan Gorissen o.s.c.
 • Inschepen en wegwezen…drie gebroeders Dreessens emigreerden naar Amerika – Martine Dryvers
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 28) – Roger Janssen o.s.c.
 • De beeldhouwer van het H.Hartbeeld van Kinrooi – Jan Gerits
 • Uit Maas- en Kempenbode
 • Toneelopvoering De H. Eugenia – Mia Hons-Van Eygen
 • Uit het leven van …Cornelia Deckers 1915-2011 – Fam. Schroyen-Deckers
 • Nogmaals de volksbibliotheek van pastoor Leo Saesen te Kinrooi – Jan Gerits
 • Kruisweg in de Lourdeskapel van Molenbeersel – Pol Spreuwers
 • Mia Snijkers, van Reneere, echtgenote van Theo Lemmens – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartierstaat Snijkers-Hermans – Jan Bierens o.s.c.
 • Oos modertaal – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 30 – nr. 3

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Burgemeesters vroeger en nu in de fusiegemeente Kinrooi – Lic. Jan Gerits
 • Burgemeesters van Kinrooi – Louis Beijnsberger en Jan Bierens o.s.c.
 • Burgemeesters van Kessenich – Mathieu Henkens
 • Burgemeesters van Ophoven – Geistingen – Jos Smeets
 • Burgemeesters van Molenbeersel – Freddy Baens, Theo Beijnsberger en Pol Spreuwers
 • Oos modertaal – Theo Vandael

Inhoudsopgave jaargang 30 – nr. 4

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Wat een sterveling lijden kan – Jan Gorissen o.s.c.
 • Studenten uit Groot-Kinrooi aan de bisschoppelijke normaalschool te Sint-Truiden – Jan Gerits
 • De band tussen de algemene en plaatselijke geschiedenis – Roger Jansen o.s.c.
 • Haagse artiesten hebben hun roots in Kessenich – Leo Deben
 • De sacramentsprocessie – Jos Smeets
 • Familie Renette – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartiestaat Renette – Jan Bierens o.s.c.
 • Oos modertaal – Theo Van Dael
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews