Inhoudsopgave jaargang 29 – nr. 1

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Pater Arnold Brouns: het bewogen leven van een Vlaams missionaris (slot) – Rob Moens
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 23) – Roger Janssen o.s.c.
 • Wandelen door het landschap van de jaren 50 (slot) – Alda Colbers
 • Wat een sterveling lijden kan! (deel 4: legerdienst) – Jan Gorissen o.s.c.
 • Reliekenverering in de dorpskerken van Groot-Kinrooi – Lic. Jan Gerits
 • Verdwenen muurschilderingen in de kerk van Geistingen – Geert Narinx
 • Kamerschieten te Ophoven – Jos Smeets
 • De familie Karel Truyen en Lena Beijnsberger – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartierstaat Beijnsberger – Jan Bierens o.s.c.
 • Oos modertaal – Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 29 – nr. 2

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Bij het honderdjarig bestaan van O.L.Vrouw van Lourdeskapel te Molenbeersel. Jan Gerits
 • Wat een sterveling lijden kan! – Jan Gorissen o.s.c.
 • Wie was kunstenaar Esser die voro de kerk van Geistingen werkte? – Jan Gerits
 • Leven en werken van Pieter Brouns – René Raets
 • De nazaten van Petrus Theodorus (1848-1927) Paul Lammeretz
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 24) Roger Janssen o.s.c.
 • In memoriam E.H. Godfried Bakkers
 • Het douanekantoor van Kessenich. René Raets en Jos Vandewinkel
 • Familiegebeurtenissen. Jaak Peerling
 • Oos modertaal. Theo Van Dael

Inhoudsopgave jaargang 29 – nr. 3

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • De priesters Pergens – Theo Guffens
 • Wat een sterveling lijden kan! – Jan Gorissen o.s.c.
 • Familiegebeurtenissen: deel II: Liefde en huwelijk (vervolg en slot) – Jaak Peerlings
 • Nog over de 100-jarige Lourdeskapel van Molenbeersel – Jan Gerits
 • Uit de oude doos.
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 25) – Roger Janssen o.s.c.
 • Antoon Houben, stille overlevende van het kamp Amersfoort (Nl.) – Paul Goedermans en Martin Borkelmans
 • De dodenplank en het dodenkruis van Kinrooi, een verdwenen rouwgebruik – Jan Gerits
 • Bakkers van Kessenich – Geert Narinx
 • Uit Route 66 – Jos Smeets
 • De slachtersfamilie Kunnen uit Kinrooi – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartierstaat Kunnen-Heymans – Jan Bierens o.s.c.
 • Oos modertaal – Theo Vandael

Inhoudsopgave jaargang 29 – nr. 4

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Jaak Rakels, oud-leerling van Sint-Jansberg van het beginjaar 1924 – Jaak Verbeek
 • Wat een sterveling lijden kan – Jan Gorissen o.s.c.
 • De band tussen de algemene en de plaatselijke geschiedenis (deel 26) – Roger Janssen o.s.c.  
 • Oud kerstlied  
 • De familie Sevens en hun molens – Paul Lammeretz
 • Uit het leven van Jan Stals – Martin Borkelmans  
 • Bezoek van Mgr. L.J. Kerkhofs, bisschop van Luik, aan Kinrooi in 1930 – Jan Gerits 
 • Uit route 66: de zwarte kat – Jos Smeets 
 • Twee Kinrooise klokkenmakers op het spoor – Jos van de Winkel 
 • De familie Segers-Schackers – Jan Bierens o.s.c.  
 • Kwartierstaat Segers  
 • Eredeken Jan Rutten reeds 70 jaar priester – Theo Guffens
 • Oos modertaal (deil 13) – Theo Van Dael 
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews