2002 deel 1 maart

2002 maart

Woordje van de voorzitter

Uit heden en verleden van Kinrooi

Ereburgemeester Gaspard Coolen is heengegaan – Jos Smeets
De man voor het raam… en de kerselaar – Gaspard Coolen
Leo Domen, zevende pastoor van Kinrooi 1950-1964 – Jan Gerits
Pater Frans Brouns definitief terug uit Peru – Werner Smet
Oorlogsverhalen II: Helmut en het konijn – T.N.
Tweede bivak van K.S. A.-Harop – Jan Gorissen
Aantekeningen over de familie van Dael (slot) – Jac van Dael
Testamenten uit de schepenbankregisters Neeritter (vervolg en slot) – M.V.
Geistinger oetdrukkinge – J. Rutten en Jaak Hoedemakers
Het “noodgemeentehuis” van Molenbeersel – Pol Spreuwers
Hoe kwam de naam “Craeghs” in Kinrooi terecht? – C. Vandersteegen-Craeghs
Een opmerkelijke Craeghsfiguur in Kinrooi – C. Vandersteegen-Craeghs
Kwartierstaat Brouns – C. Vandersteegen-Craeghs
Oos modeltaal – Theo Van Dael

Mededelingen

Heemsprokkels
Uit onze leden familie
Fotoboek Geistingen: oproep!
We waren aanwezig te…
Kringwerking
Uit ons documentatiecentrum
Het Berbenstraatje

2002 deel juni

2002 juni

Woordje van de voorzitter

Uit heden en verleden van Kinrooi

De bunker te Molenbeersel – Gerard Gerits
De Sint-Montfortschool in de Hees – Werner Smet
Pastoor Domen van Kinrooi, waarnemer van het weer – Jan Gerits
De abdij “Vallis Caeli” in Ophoven – J.Rutten
Oorlogsverhalen III – Th. Nevels
Rede gehouden door Henri Houben n.a.v. de uitvaart van Anny Rutten
Nota’s bij de kruisweg in het klooster van het H. Graf te Kinrooi – Zr. Alexa Tijskens
Pelgrims naar Lourdes – Thieu van Pitje (+)
Gedicht: Kitekat en Knagelijntje – Jos Smeets
Rond de families Lemmens en Smeets – Jan Bierens
Kwartierstaat Lemmens – Jan Bierens
Oos modertaal – Theo van Dael
Monumentenzorg: fotocollage gerestaureerde Bomerkapel te Kinrooi

Mededelingen
Uit onze ledenfamilie: -gouden huwelijksfeest voor Jef en Cielke Eerdekens-Schaekers
overlijdens
Kringwerking: -“Kinrooi bezongen, beschreven en bekeken”
culturele reis naar St.-Agatha en Uden

2002 deel 3 september

2002 september

Woordje van de voorzitter

Uit heden en verleden van Kinrooi

Zuster Marie-Thérèse Penxten – Zr. Alexa Tijskens
Oorlogsverhalen IV – Th. Nevels
Nog over “de aoje koster” van Molenbeersel – Pol Spreuwers
Kwartierstaat Segers – Willy Segers
Missionarissendag
Crauwinkelshof in Ophoven: een proces uit 1653 – M.V.
Sint-Martinus Kessenich wint O.L.S. 2002 – Hubert Van Eygen
Een imker en zijn bond: ontstaan van de St.-Ambrosiusgilde van Geistingen – Jan Vertinden
Pastoor Leo Domen kocht nieuwe stoelen voor de kerk van Kinrooi – Jan Gerits
Een terroristische aanslag op Belgische militairen in bezet Duitsland 1923 – Jos Smeets
Flitsen uit het leven van foorkramers en andere “rare tisten” in Maaseik – Jan Geerkens (+)
Familie Heymans-Peers – Jan Bierens
Kwartierstaat Heymans – Jan Bierens
Oos modertaal – Theo van Dael

Mededelingen
Uit onze ledenfamilie
Uit onze documentatiecentrum: -verkoop eigen publicaties
Monumentenzorg: restauratie Sevenskapel Kinrooi en Narinxkapel Kessenich

2002 deel 4 december

2002 december

Woordje van de voorzitter

Uit heden en verleden van Kinrooi

Kris kras uit het Hannibalspiel – Mathieu Rutten
Amerika’s Wulmke of Willem Theybers – Willy Meerten
Jaak Breemans, achtste pastoor van Kinrooi 1964-1967 – Jan Gerits
Het schooltje van de Manestraat – Pol Spreuwers
Volkshumor in Ophoven en Geistingen – Jos Smeets
Bokkeriejers, steine kruus en andere criminele verhalen uit Tungelroy en omgeving – Peter Korten
Schutterij Sint-Martinus bracht den Um mee naar Kessenich – Werner Smet
Nieuw logo OLS – Pieter Schreurs
“Houbenhof’ en omgeving voorgedragen voor bescherming als resp. monument en dorpsgezicht – Gerard Gerits
“Eygen” scherven – Hubert Van Eygen
Kwartierstaat Van Eygen
Oos modertaal – deken Rutten i.s.m. Theo Van Dael
Een vrouw van slechte naam en faam – M.V.

Mededelingen
Uit onze ledenfamilie
Kringwerking

Uit ons documentatiecentrum:
nieuwe aanwinsten 2002
schenkingen
recensies
Jaarprogramma 2003 en uitnodiging statutaire jaarvergadering

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews