2001 deel 1 maart

2001 deel 1 maart

Woordje van de voorzitter

KRONIEK 25 JAAR HEEMKUNDE KINROOI
Het begin vanaf 1976 Het embleem

HET SECRETARIAAT EN DOCUMENTATIECENTRUM

 • Het secretariaat 
 • Het documentatiecentrum:
 • Kinrooi in beeld en geluid: foto’s – dia’s – filmopnames – video’s – cassettes en cd’s – archiefdozen
 • Schepenbank- en notarisregisters
 • Genealogische bronnen : gemeente- en parochieregisters – rouwbrieven – rouwprentjes
 • Geschied- en heemkundige literatuur
 • Bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen
 • Samenstelling van het bestuur

PUBLICATIES

 • Dao raostj get
 • De heemkalender
 • Publicaties in de reeks “Harten Vier”
 • Boeken

VOORDRACHTEN. STUDIE- EN WERKVERGADERINGEN

 • Werk-, discussievergaderingen (uchteravonden), voordrachten
 • Deelname aan geschiedkundige activiteiten elders

TENTOONSTELLINGEN – BOEKENBEURZEN

 • “Kieke nao vreuger”
 • Boekenbeurzen
 • Varia.

RESTAURATIES: KAPELLEN EN BEELDEN
HEEMTOCHTEN. REIZEN

 • Namiddagbezoeken
 • Werkbezoeken-jaarreizen

FEESTELIJKHEDEN

 • Jubilea en vieringen

BESLUIT EN BLIK OP DE TOEKOMST

2001 deel 2 juni

2001 deel 2 juni

Woordje van de voorzitter
Inhoudsopgave 

Uit heden en verleden van Kinrooi:

 • Thieu van Pitje is niet meer… Jos Smeets
 • Eerste communie – Thieu van Pitje
 • Een kopiist in de eerste helft van de 20e eeuw: Sybrandus Drost – Roger Janssen o.s.c. 
 • Oorlogsverhalen – Th.N.  
 • De familienaam Linssen in Kessenich – Werner Smet
 • Familie Linssen-Meersman – Werner Smet
 • Gesneuvelden 1914-1918 uit Ophoven: enkele aanvullingen – Jan Bierens o.s.c.
 • De kaarsenmakerij van Willem Segers, de “aoje koster” van Molenbeersel – Pol Spreuwers
 • “Pier van Elanske”, de legendarische dorpssmid – Jos Smeets
 • Uit de aantekeningen van Leo Saesen, pastoor van Kinrooi – Jan Gerits
 • De studentenbond “Harop” in vroegere dagen – Jan Gorissen o.s.c.
 • “Drei van Laore” – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartierstaat Jacobs – Jan Bierens o.s.c. 

Mededelingen:

 • Oos modertaal – Theo Vandael
 • Uit onze ledenfamilie
 • Uit ons documentatiecentrum
 • Kringwerking: verslag van de academische zitting n.a.v. viering 25 jaar
 • ‘We waren aanwezig te…: verslag Kinrooise Cultuurkriebels van 25 maart 2001

2001 deel 3 september

2001 deel 3 september

Woordje van de voorzitter
Inhoudsopgave

Uit heden en verleden van Kinrooi:

 • Hendrik Loenders, zesde pastoor van Kinrooi (1939-1950) – Jan Gerits
 • Krantenbericht over de inwijding van de landbouwschool te Kinrooi  
 • Enkele anekdoten over pastoor Cuppens – Jan Moubax   
 • Nonk Zjeng vertelt – Jos Smeets
 • Aantekeningen over de familie van Dael – deel 2 – Jac. van Dael
 • Pompen of verzuipen – MV
 • Enkele kruisheren van Maaseik traden in de 19e. eeuw op als kapelaan van Geistingen – Roger Janssen o.s.c.
 • Louis Straetemans, luchtmachtpiloot, verongelukt te Florennes,14 mei 1954 – Pol Spreuwers
 • Twee onvergetelijke gewestdagen van K.S.A.-Harop – Jan Gorissen o.s.c.
 • “Door de facteur” – Ferdinand Paradijs   
 • Donaat Snijders herdacht – Roger Janssen o.s.c.
 • Wie was broeder Otto? Aantekening bij een artikel van “Thieu van Pitje” – Jan Gerits
 • Familie “Max” Vandewal-Houben in de parochie Kinrooi – Jan Bierens o.s.c.
 • Kwartierstaat Vandewal – Jan Bierens o.s.c.
 • Oos modertaal – Theo van Dael

Mededelingen:

 • Uit ons documentatiecentrum
 • Uit onze ledenfamilie
 • Lezers schrijven ons…
 • Kringwerking:
 • Verslag gouwdag te Kessenich op 9 juni 11.
 • 7 oktober: Inwijding twee gerestaureerde middeleeuwse beelden in de kerk van Kinrooi
 • 13 oktober: Spaanse avond te Geistingen
 • Gedenkboek 100 jaar fanfare Sint-Isidorus Molenbeersel is verschenen!  

2001 deel 4 december

2001 deel december

Woordje van de voorzitter
Inhoudsopgave

Uit heden en verleden van Kinrooi

 • “Keesmis”
 • Eerste bivak van K. S. A.- Harop Ophoven – Jan Gorissen
 • Twee brieven van Theodoor Sevens aan pastoor Cuppens en kruisheer Drost – Roger Janssen
 • Heilig, schijnheilig of zondig Geistingen – Thieu Wieërs
 • Testamenten uit de schepenbankregisters van Neeritter – M. V.
 • De studenten in Molenbeersel – Emmanuel Vandenbosch
 • Aantekeningen over de familie van Dael-deel 3 – Jac van Dael
 • Vlaamse kermis – Jos Smeets
 • De kruiswegstaties in de Sint-Martinuskerk van Kinrooi – Jan Gerits
 • De families Quix en Coolen – Jan Bierens
 • Kwartierstaat Quix – Jan Bierens
 • Oos modertaal – Theo Van Dael

Mededelingen

 • Nieuwe aanwinsten
 • Uit ons documentatiecentrum
 • Uit onze ledenfamilie
 • We waren aanwezig te…
 • Kringwerking
 • Jaarprogramma
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews