2000 deel 1 maart

2000 deel 1 maart

Woordje van de voorzitter (p.2)
Inhoudsopgave (p.3)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • De heren van Kessneich valsemunters? – René Raets (p.4)
 • Uilenspiegeleremerk voor ereburgemeester Gaspard Coolen – Gérard Gerits en Wilfried Rosiers (p.5)
 • Sagen over de geestenwereld (Slot): heksen (p.9)
 • Koster Antoon Wijnen van Ophoven – Jos Smeets (p.11)
 • Ten huize van pastoor Coenen in Lanklaar – Werner Smet (p.13)
 • De was – Thieu van Pitje (p.17)
 • Toneelleven in Ophoven (vervolg): “Baas Best en St. Antonius – Jan Gorissen o.s.c. (p.18)
 • Jan-Baptist Weyen, derde pastoor van Kinrooi (1866-1905) – Jan Gerits (p.20)
 • De gesneuvelden van Geistingen tijdens W.O.I – Jan Bierens (p.30)
 • Enkele gegevens rond de familie Bertjens in Kinrooi – Jan Bierens (p.36)
 • Kwartierstaat Sonja Bertjens – Jan Bierens (p.39)
  Mededelingen
 • Kwartierstaat Sonja Bertjens – Jan Bierens (p.39)
 • Oos modertaal (p.40)
 • Uit onze ledenfamilie… (p.40)
 • We waren aanwezig te… (p.41)
 • Uit onze documentatiecentrum (p.41)

2000 deel 2 juni

2000 deel 2 juni

Woordje van de voorzitter (p.44)
Inhoudsopgave (p.45)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Jongens en meisjes – Thieu van Pitje (p.46)
 • Huldebetuiging aan H. J. Kerkhofs bij zijn aanstelling als pastoor te Kinrooi (1864) – Jan Gerits (p.47)
 • Toneelleven in Ophoven (deel 2) – Jan Gorissen o. s.c. (p.48)
 • Het nieuwe centrum van Kinrooi (vervolg) – Werner Smet (p.50)
 • De familie Van de Winckel uit Neeritter en haar relatie tot de beroepen molenaar en klokkenmaker
  A.J.M. Schreuders (p.53)
 • Inventaris van kerkelijke voorwerpen, opgemaakt door J.B. Weyen, pastoor van Kinrooi (1883)
  Jan Gerits (p.56)
 • Bij de “Witzusters” van Sint-Truiden – Werner Smet (p.59)
 • Derde Grenslandschuttersfeest in Molenbeersel op 16 april 2000 – Werner Smet (p.64)
 • “Riek de Smeed”: Hendrik Teuwen – Jan Bierens o.s.c. (p.65)
 • Kwartierstaat Teuwen – Jan Bierens o.s.c. (p.69)
 • Ophoven tijdens de Eerste Wereldoorlog – Jan Bierens o.s.c. (p.70)
 • Gevolgen van de Franse Revolutie voor onze dorpen – Werner Smet (p.76)
  Mededelingen:
 • Oos modertaal – Theo Van Dael (p.77)
 • Uit onze ledenfamilie… (p.78)
 • Heemsprokkels – Werner Smet (p.79)
 • Kringwerking: reis naar Gent op zaterdag 26 augustus 2000 (p.80)
 • Uit ons documentatiecentrum (p.82)
 • 75jaar Bond van Grote en Jonge Gezinnen 1924-1999 – Werner Smet (p.83)

2000 deel 3 september

2000 deel 3

Woordje van de voorzitter (p.86)
Inhoudsopgave (p.87)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Het geding van het water (p.88)
 • Het uurwerk in detoren van Neeritter – A.J.M. Schreuders (p.90)
 • De fiets – Donaat Snijders (p.92)
 • Toneelleven in Ophoven (slot) – Jan Gorssien o.s.c. (p.94)
 • Restauratie Schreyvenkapel – Pol Spreuwers (p.96)
 • E.H. Karel Henkens uit Kinrooi richtte een jeugdtehuis op in Hollogne-aux-Pierres/ BK (p.98)
 • Het nieuwe centrum van Kinrooi (slot) – Werner Smet (p.100)
 • De gesneuvelden van Ophoven tijdens W.O.I (deel 2) – Jan Bierens (p.102)
 • Maaseikenaar wipt over elektrische draad te Kinrooi-Stramprooi in 1916 – A.Wieërs (p.105)
 • Benedictus Cuppens, vierde pastoor van Kinrooi (1905-1924) – Jan Gerits (p.107)
 • Marie-Josée Hilven: van kindermeisje tot cafébazin – Werner Smet (p.114)
 • Lezers schrijven ons… (p.116)
 • De families Christis in Kinrooi – Jan Bierens (p.118)
 • Kwartierstaat Christis – Jan Bierens (p.120)
  Mededelingen:
 • Oos modertaal – Theo Van Dael (p.121)
 • Uit onze ledenfamilie (p.121)
 • Heemsprokkels – Werner Smet (p.122)
 • Kringwerking (p.123)
 • Zoekplaatjes (p.124)
 • Nieuwe aanwinsten (p.124)
 • Heemactiviteiten (p.125)

2000 deel 4 december

Open Book

Woordje van de voorzitter (p.128)
Inhoudsopgave (p.129)
Uit heden en verleden van Kinrooi:

 • De familie Linssen in Kinrooi – Werner Smet (p.130)
 • Leo Saesen, vij fde pastoor van Kinrooi (1924-1939) – Jan Gerits (p.132)
 • Herinneringen aan lang geleden – Thieu van Pitje (p.141)
 • Pastoor Theodoor Reyners – Jos Smeets (p.142)
 • Rusthuis Zorgvlied in Molenbeersel – Werner Smet (p.144)
 • Aantekeningen over de familie Van Dael – Jac Van Dael (p.146)
 • De gesneuvelden van Ophoven tijdens W.O.I (slot) – Jan Bierens (p.148)
 • Lezers schrijven ons… (p.154)
 • “TupSjang” – Jan Bierens (p.156)
 • Kwartierstaat “Coolen’ – Jan Bierens (p.160)
  Mededelingen:
 • Oos modertaal – Theo Van Dael (p.161)
 • Uit onze ledenfamilie (p.161)
 • We waren aanwezig te…:
 • HerfstvergaderingteZutendaal op 21-10-2000 (p.163)
 • Genealogische dag te Lommel op 22-10-2000 (p.163)
 • Uit ons documentatiecentrum (p.163)
 • Kringwerking: verslag van onze uitstap naar Gent (p.163)
 • Heemsprokkels – Werner Smet (p.165)
 • Jaarprogramma 2001:25-jarig bestaan van onze kring wordt gevierd met tal van activiteiten! (p.166)
 • Restauratie twee middeleeuwse beelden uit de kerk van Kinrooi. (p.167)