1999 deel 1 maart

1999 deel 1

Woordje van de voorzitter (p.2)
Inhoudsopgave (p.3)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • De Eerste Wereldoorlog – René Raets en Jan Bierens ( inleiding) (p.4)
 • Roofridders uit Kessenich plunderden kerk van Hunsel? – Piet Henkens (p.6)
 • De inventaris van voorwerpen in de Sint-Martinuskerk van Kinrooi,
  op gemaakt door pastoor J. Cremers (1846) – Jan Gerits (p.8)
 • En de molen draaide rustig voort… – Jos Smeets (p.12)
 • Leo Vankerkom en Catharina Steyvers – Mathieu Brouns (p.14)
 • Rapport van den Hertog van Saxe-Weimar nopens de expeditie van Eindhoven naar Maastricht door de Belgische Kempen in 1830 (p.18)
 • “Oud-Jappe” en de levensloop van Jappe-Graad – Gerard Segers (p.22)
 • Dominicaan Joseph Cuypers, een krasse vijfentachtiger uit Kinrooi –Jan Bierens (p.26)
 • Kwartierstaat familie Theys-Cuypers (p.29)
 • Ummele Mieke en de verborgen schat – Jan Van Dael (p.30)
  – Waerspreuke – Christ Driessen (p.32)
  – Oos modertaal (p.33)

  Mededelingen

  – Uit onze ledenfamilie (p.33)
  – Uit ons documentatiecentrum: *overzicht aanwezige parochieregisters en burg. standregisters
  -nieuwe aanwinsten (p.34)
  -We waren aanwezig te… (p.38)
  -Kringwerking (p.39)
  -Kempische kerstvertelling (p.42)

1999 deel 2 juni

1999 deel 2

Woordje van de voorzitter (p. 44)
Inhoudsopgave (p.45)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • De geschiedenis van de pomp – Gaspard Coolen (p.46)
 • Enkele gegevens over de novaaltienden te Kinrooi – Marcel Hendrickx (p.48)
  -De “Skoda” – Thieu van Pitje (p.50)
 • Thieuke Vanlaer uit Molenbeersel vertelt… – Werner Smet (p.52)
 • De kruisdagen in Ophoven – Jos Smeets (p.55)
 • Kruisheer H.W. Herkenroode, eerste rector van Kinrooi – Jan Gerits (p.57)
 • Sagen over de geestenwereld: aflevering 10 (p.62)
  -Blij meteen “dooie mus”? – Jan Coolen (p.63)
 • Het kerkdorp Molenbeersel in W.0.1 – Jan Bierens (p.64)
 • Heer Pieter Dieben, priester van zijn tijd (p.68)
 • De “phare” – Emmanuel Vandenbosch (p.71)
 • Euver het plat van Geistingen inne j oare twintj ich – Jan Rutten (p.72)
  -Bij de kwartierstaat van Rik en Marthe Fiddelaers – Jan Bierens (p.73)
 • Gedicht meimaand (p.76)
  Oos modertaal (p.77)

  Mededelingen
 • Uit onze ledenfamilie (p.77)
  -We waren aanwezig te… (p.80)
 • Komende activiteiten van onze kring (p.82)
  -Kringwerking (p.84)

1999 deel 3 september

1999 deel 3

Woordje van de voorzitter (p.86)
Inhoudsopgave (p. 87)
Uit heden en verleden van Kinrooi:

-Generaal – majoor Pierre Segers (p. 88)
-Kwartierstaat Segers (p. 90)
-Koejongen (p. 91)
-Jakob Cremers, eerste pastoor van de Sint-Martinusparochie te Kinrooi (p. 93)
-De “borgemeesterrekeningen” van Beersel-onder-Neeritter (p. 100)
-Twee transcripten:
-De poenschepper (p. 108)
-Een gelukkige sprong (p. 109)
-Het “nieuwe” centrum van Kinrooi (inleiding) (p. 110)
-Het kerkdorp Kinrooi tijdens W.O. I (vervolg) (p. 112)
-Vanuit Kessenich werden drie beneficies gesticht (p. 119)
-Sagen en legenden (deel 11) (p. 122)
-1899-1999 : Fanfare “De Vrijheidszonen Kinrooi” blazen honderd uit… (p. 123)

Mededelingen:
-Oos modertaal (p. 126)
-Uit onze ledenfamilie (p. 126)
-Heemkundige aankondigingen (p. 126) . 126)

1999 deel 4 december

1999 deel 4

Woordje van de voorzitter (p.128)
Inhoudsopgave (p.129)
Uit heden en verleden van Kinrooi:

-Toneelleven in Ophoven: anekdotes en achtergronden – Jan Gorissen o.s.c. (p. 130)
-Hendrik Jan Kerkhofs, tweede pastoor van Kinrooi (1864-1866) – Jan Gerits (p. 132)
-De “Börgemeesterrekeningen” van Beersel-onder-Neeritter (vervolg en slot) – Jan Coolen (p.135)
-Zwaar verkeersongeval in Ophoven op 19 mei 1935 – Jos Smeets (p. 137)
-Herinneringen aan lang geleden… – Thieu van Pitje (p. 140)
-Huubke van Kirker (Kinrooi 1912-Brussel 1975) – Jan Bierens (p. 144)
-Kwartierstaat Kwaspen – Jan Bierens (p. 149)
-Pastoor Leo Saesen stichtte in 1925 een volksbibliotheek van het Davidsfonds – Jan Gerits (p.150)
-Het kerkdorp Kessenich tijdens W.0.1 – Jan Bierens (p. 151)
-Het nieuwe centrum van Kinrooi: bewoners vertellen… Albert Verheyden – Werner Smet (p. 158)

Mededelingen:
-Uit onze ledenfamilie: pastoor Coenen neemt afscheid van Molenbeersel – Gaby Nies (p.160)
-Oos modertaal (p. 162)
-We waren aanwezig te…: verslag 100 jaar Vrijheidszonen Kinrooi (p.163)
-Kringwerking: verslag van de jaarreis naar het stoere “Westfalen’7 – Werner Smet (p.164)
-Heemsprokkels – Werner Smet (p.166)
-Jaarprogramma 2000 (p.168)