1996 deel 1 maart

1996 deel 1

Woordje van de voorzitter (p.1)
Inhoudstafel (p.2)
Uit heden en verleden van Kinrooi:

 • De boerenorganisaties, pastoor Princen en diens leermeester. (p.3)
 • De konijnenhond van de Donkstraat. (p.6)
 • Een zware eis. (p.8)
 • Onze dorpen door de eeuwen heen. (vervolg) (p.9)
  -Heidenkind. (p.13)
 • Sagen over de geestenwereld. Deel 6. (p.14)
 • Sodom en Gomorra. (p.15)
 • Uit het oorlogsdagboek van Gerard Klerkx uit Molenbeersel. Slot. (p.16)
 • Postiljon Jan Vleeshouwers. (p.22)
 • Het woordenboek van de Limburgse dialecten. (p.23)
 • Kurieus… (p.24)
 • Uit een doopregister. (p.25)
 • Op de knieën, manneke ! (p.25)
 • “Hoesslachting” oppe boorderiej in vreuger tieje. (p.26)

  Mededelingen:
 • – Oos modertaal. (p.29)
 • – Uit onze ledenfamilie (p.30)
 • – Nieuwe aanwinsten. (p.30)
 • – We waren aanwezig te… (p.31)
 • – Komende aktiviteiten van onze kring. (p.33)
 • – Vraag-en antwoordrubriek. (p.35)
 • – Weem kintj ze ? (p.36)
 • – Kringwerking. (p.38)

1996 deel 2 juni

1996 deel 2

Woordje van de voorzitter (p.41)
Inhoudstafel (p.42)
Uit heden en verleden van Kinrooi:

 • Sagen over de geestenwereld. Deel 7. (p.43)
 • Feest in het dorp ! (p.45)
 • Het kerkelijk leven anno 1883 in de parochie Kinrooi. (p.47)
 • Van klein naar groot en dan .. dood ! (p.50)
 • Onze dorpen door de eeuwen heen (vervolg). (p.52)
 • De Heilige Missie. (p.58)
 • De “bedening”. (p.59)
 • 40 jaar geleden: 3 honderdjarigen in Kinrooi ! (p.60)
 • De Maaseiker markt in de zeventiende eeuw. (p.62)
 • Het slijk der aarde. (p.64)
 • Boer Jan kneep de katjes in het duister. (p.66)
 • Van een kale kermis thuiskomen. (p.67)
 • Oos modeltaal. (p.69)

  Mededelingen:
 • Weem kintj ze ? (p.69)
 • We waren aanwezig te. (p.71)
 • Uit onze ledenfamilie (p.75)
 • Komende activiteiten van onze kring: (p.76)
  -Deelname aan de Velt-natuurbeurs te Molenbeersel op zondag, 18 augustus 1996.
  -Jaarreis naar Tienen en Landen op zaterdag, 31 augustus 1996.
  -Open Monumentendag op zondag, 8 september 1996.
  -25 jaar fusiegemeente Kinrooi 1971-1996.
  -Kieke nao vreuger te Molenbeersel tijdens de Allerheiligendagen.

1996 deel 3 Jubileumboek

1996 deel 3 Jubileumboek

Woord vooraf René Raets (p.6)
Erekrans voor een twintigjarige Jan Gerits (p. 7)
Feestvieren en bezinnen Ferdi Geerts (p. 8)
Ten geleide: heemkunde en lokale geschiedenis: nostalgische bezigheid of actuele kennisverwerving? Eddy Tielemans (p. 9)
Twee decennia georganiseerde heemkunde te Kinrooi: een groot werk! Theo Schoofs (p. 11)
DE VROEDE VADEREN IN DE OUDE GEMEENTEN (p. 12)
Een overzicht van de burgemeesters, schepenen, raadsleden, secretarissen, ontvangers en veldwachters van de kerkdorpen Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven vanaf 1830 tot aan de fusie in 1971
DE GEBOORTE VAN ONZE KRING. Mathieu Rutten (p. 26)
Verslag van de allereerste vergadering van de Heemkring op 25 februari 1976
ZESTIG JAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS IN HET HEILIG GRAF TE KINROOI (p. 30)
Toespraak door E.H. Donaat Snijders o.s.c.+ bij gelegenheid van deze jubileumviering op 11 mei 1990
GRENSOVERSCHRIJDENDE GESCHIEDENIS SCHRIJVEN. Peter Korten (p. 34)
Het plaatselijk nieuws van over de grens (België) in het nieuwsblad anno 1894-1895
DRIE DODEN !… EEN REDEN TOT KLAGEN? Matthieu Wieërs (p. 39)
HEILIGEN IN DE PROCESSIE. Alda Colbers (p. 44)
Verhaal naar aanleiding van het bekijken van een oud familiealbum
OOS MODERTAAL. Theo Vandael (p. 46)
Mijmeringen over vroeger
‘t WATERMEULKE. Mathieu Brouns (p. 47)
Over de watermolen van Graadje Verbeek te Ophoven
KINROOI ZENDT ZIJN ZONEN EN DOCHTERS UIT. Jan Bierens (p. 49)
Uitgebreide opsomming van alle Kinrooier missionarissen, missiezusters en zendelingen met persoonsgegevens
DE GESCHIEDSCHRIJVING KAN OOK EEN GRAANTJE MEEPIKKEN VAN DE
ARCHEOLOGIE. Hubert Heymans (p.66)
Over de leemafgravingen te Geistingen in 1982 en 1983
DE FOEKESPOT. Chris Geris (p. 69)
Vastenavondgebruik
EEN OOGSTDAG TIJDENS DE OORLOG. Guillaume Van Loon (p. 71)
Beschrijving van het boerenleven, het oogsten, tijdens W.O. II
SINT-GERLACH VAN HOUTHEM. Jan Gerits (p. 73)
Over de verering van Sint-Gerlach in Kinrooi.
TOEN MET DE KERMIS HET ORGEL SPEELDE. Jos Smeets
Verslag over de kermis in Ophoven in de zestiger jaren
(p. 81)
PER TOEVAL ONTDEKT… TWEE JAREN UIT HET PAROCHIEREGISTER VAN
GEISTINGEN! Mathieu Kunnen (p.87)
VAN VELDWACHTER TOT LANDELIJKE POLITIE KINROOI. Werner Smet (p. 95)
Vier veldwachters vertellen hun verhaal
EEN TRAGISCH ONGEVAL TE VALKENBURG (L.) 1915. Leo Aendekerk (p. 103)
Over het ongeval van een vijfjarig jongetje, afkomstig van Kinrooi, dat dodelijk verongelukte onder de wagen van Z.K.H. Prins Hendrik (NL) te Valkenburg
RELIGIE IN HET BEGIN VAN DEZE EEUW. Kathleen Pouls (p. 107)
Over doop, lof Angelus, rozenhoedje, begrafenis, vormsel, missie en priesterwijding
DE MUNTEN VAN DE HEERLIJKHEID KESSENICH-KINROOI. Marcel Hendrickx (p. 110)
Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de munten
DE FÖMFAAR VAN OPHOVE AL JAORE IËWELING. Gaspard Coolen (p. 121)
Toespraak gehouden op het Ceciliafeest in 1962 door burgemeester Gaspard Coolen
EEN ZWEEM VAN GRENSHEEM… Frank Craemers (p. 125)
Herinneringen uit de jeugd van de auteur
EEN GEDICHT OP HET SPOOR… “MEISTER” MINTJENS UIT NEERITTER
DRAAGT VOOR. Jos Van de Winkel (p. 127)
Een gedicht over Sinterklaas
VROUW UIT HAEXKAMP TE GEISTINGEN WERD MOEDER VAN
EEN MINISTER. Gerard Gerits (p. 130)
EEN KLEINE GENEALOGIE DIRKX : AFSTAMMELINGEN VAN THEODORUS DIRKX
EN MARIA ANNA LENDERS VAN GEISTINGEN. Mathieu Kunnen (p. 139)
AOJE ROMMEL. Jan Coolen (p. 146)
“Lijst voor Hunsel voor ‘t jaar 1811”
Namenlijst uit 1811 van Hunsel, Uffelsen, Halen en Casten. De opstelling heeft te maken met het innen van grondbelasting voor het jaar 1811 door de Fransen
DE SMOKKEL HOLLEND J-BELSJ EU VER EN WEER, DE LESTE TACHENTJIG JAOR. Christ Driessen (p. 149)
Mooie smokkelverhalen uit het verleden
DE HOPELOZE STRIJD VAN ONZE VOOROUDERS TEGEN HET MAASWATER. Piet Henkens (p. 151)
PEINZEN. Emmanuel Vandenbosch (p. 160)

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews