1993 deel 1 maart

1993 deel 1

Woordje van de voorzitter. (p.1)
Inhoudstafel. (p.2)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • Biografie E.H. Donaat Snijders door hemzelf (p.3)
 • Naamgeving in Molenbeersel (p.8)
 • Op den Hoeppen-Hoef in Kessenich (p.9)
 • Bloemlezing E.H. Drost uit de oorlogskroniek 1914-1918 (p.10)
 • Van charlatans tot weldoeners in de geneeskunde (p.11)
 • Grondhonger (p.14)
 • Rond de forten in onze streek (einde) (p.15)
 • Monumentenzorg in een notedop (p.18)
 • Toneelkring “Kunst Adelt” te Geistingen (p.20)
 • Over Sint-Victor, patroon van de molenaars (p.25)
 • Straatnamen (p.27)
 • Karresporen en wandelpaden in de Hei (p.28)
 • Uit oude douaneregisters (p.30)

  Mededelingen
 • Een jubileum dat kan tellen ! (p.33)
 • Waat maag dèt in Godshierenaam betekene ? (p.35)
 • Oos modeltaal (p.36)
 • Uit onze ledenfamilie (p.37)
 • Vraag en antwoord (p.37)
 • Uit ons dokumentatiecentrum (p.38)
 • Uit de school van vroeger (p.39)
 • Mijn land (p.40)

1993 deel 2 juni

1993 deel 2

Woordje van de voorzitter. (p.41)
Inhoudstafel. (p.42)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • Een borstbeeld voor Meester Pierre Creemers (p.43)
 • Over Homse leengoederen in Ophoven, Geistingen en op de Kinrooise Hagendoorn (p.48)
 • Een hel op aarde (p.50)
 • Uit oude doauaneregisters:
  – Ingeschreven bedrijven en personen in het Register der Fabrieken (p.51)
  – Douanedienst met de nachtstoel (p.52)
 • Veertig jaar geleden sneuvelde een Ophovenaar in Korea (p.53)
 • Voor-Vaderlandse geschiedenis rond 1675 te Kinrooi (p.56)
 • Bloemlezing E.H. Sybrandus Drost: oorlogskroniek 1914 – 1918 (p.58)
 • Straatmeubilair in onze dorpen : een verwaarloosde heemkundige rijkdom (p.59)
 • Over welvarende kooplieden en maasschippers te Ophoven en Maaseik (p.61)
 • “Siemen” (p.64)
 • De heilige missie (p.66)

  Mededelingen
 • Natuurgebied “Vijverbroek” te Kessenich krijgt beheersplan. (p.68)
 • Een belangrijke Stichting ten gunste van de kapelle te Eli uit 1665 (p.69)
 • Uit onze ledenfamilie (p.70)
 • Oos modeltaal (p.71)
 • Vraag en antwoord (p.72)
 • We waren aanwezig te … (p.72)
 • Uit ons documentatiecentrum (p.75)
 • Uit de school van vroeger (p.78)
 • Kringwerking (p.79)
 • Aankondiging komende Molenfeesten (p.80)
 • Gedenkpenning Aldeneik (p.80)

1993 deel 3 september

1993 deel 3

Woordje van de voorzitter. (p.81)
Inhoudstafel. (p.82)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • E.H. Godfried Bakkers, 50 jaar priester (p.83)
 • Voor de vuile was … (p.85)
 • De verering van de Heilige moeder Anna (p.86)
 • Een winkel of een bazaar ? (p.92)
 • Naar Kevelaer, vroeger en heel vroeger (p.92)
 • Uit de oorlogskroniek 1914 – 1918 door E.H. S. Drost (p.96)
 • Pastoor Theodoor Hoedemaekers 1886 – 1964 (p.97)
 • De “Sopdag” van ‘t wildvarken (p.98)
 • Tinjerhof (p.100)
 • Molenaar Frans Dehingh te Kessenich (p.106)
 • Juttenhof aan de Raam te Ophoven (p.107)
 • -O.L.S. 1993 (p.111)

  Mededelingen
 • Uit onze ledenfamilie (p.112)
 • Oos modertaal (p.112)
 • Vraag en antwoord (p.113)
 • We waren aanwezig te … (p.114)
 • Uit ons documentatiecentrum (p.115)
 • Uit de school van vroeger (p.116)
 • Kringwerking (p.118)
 • Komende activiteiten van onze kring. (p.119)

1993 deel 4 december

1993 deel 4

Woordje van de voorzitter. (p.121)
Inhoudstafel. (p.122)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • Naar de cinema in Ophoven bij Anna en Charel (p.123)
 • Over knechten en meiden (p.126)
 • Over de Weymaerhof in Kinrooi (p.128)
 • 80 Jaar melkerij van Geistingen (p.129)
 • Oorlogskroniek 1914 – 1918 E.H. S. Drost (p.130)
 • Soldatenblaadjes van Milac (p.131)
 • Grabbelen (p.136)
 • Een oorkonde uit 1488 (p.137)
 • Volmaakt verleden tijd (p.143)
 • Mijnwerkers Vertellen : NAUS Mathieu (p.145)
 • Contact bemoeilijkt (p.146)
 • Testament (p.147)

  Mededelingen
 • We waren aanwezig te (p.147)
 • Uit onze ledenfamilie (p.151)
 • Oos modertaal (p.153)
 • Kring werking (p.154)
 • Komende activiteiten van onze kring. (p.159)
 • Uit de school van vroeger (p.160)

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews