1991 deel 1 maart

1991 deel 1

Woordje van de voorzitter. (p.I)
Inhoudstafel. (p 2)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • De Leumolen of ‘t Meulke op de Witbeek te Ophoven. (p.3)
 • Kanunnik Beeren, de jagende nimrod op “een vael peerdjen”. (p.9)
 • Het Jonkvrouwenrecht. (p.12)
 • De laatste gesneuvelde … (p.14)
 • Zo’n honderddertigduizend persoonsnamen ! (p.15)
 • Sprokkels over oude hoeven en hoevegebouwen uit Molenbeersel. (p.19)
 • Tiendenschuren. (p.21)
 • De Bokkerijders. (p.22)
 • 40 jaar schutterij St.-Martinus na de heroprichting. (p.26)
 • “Houterbein”. (p.29)
  Waat maag dèt in Godshïerenaam beteikene ?
 • Uit het Maaslands scheldwoordenboek (vervolg). (p.30)
  Uit onze ledenfamilie. (p.31)
  Nieuwe aanwinsten bibliotheek. (p.32)
  Wij waren aanwezig te … (p.34)
  Vraag- en antwoordrubriek. (p.37)
 • Uit de school van vroeger (nieuwe rubriek). (p.39)
  Oos Modertaal. (p.40)
  Boekbespreking. (p.41)
  Aktiviteiten van onze kring.
 • Ere-voorzitterschap E.H. Donaat Snijders (p.42)
 • Uitnodiging ledenvergadering van 19 april ’91. (p.42)
 • Inwijding van de gerestaureerde Daelkapel en Makkekapel te Molenbeersel. (p.43)
 • Snuffelend in oude papieren. (p.44)

1991 deel 2 juni

1991 deel 2

Woordje van de voorzitter. (p.45)
Inhoudstafel.
(p.46)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • De Kinrooier parochiekerk 1856 – 1956 (p.47)
 • Sprokkels over oude hoeven en hoevegebouwen uit Molenbeersel. (p.49)
 • Huizen en hun geschiedenis. (p.50)
 • Enkele oudere registers uit de school van Ophoven. (p.52)
 • Snuffelend in oude papieren : “Biej Bel” aan de Eikerpoort. (p.55)
 • Een plattelandspastoor van Molenbeersel: Antonius ROOVERS. (p.58)
 • Na november 1918. (p.60)
 • Het “Reyndershuis” te Ophoven getuigt nog van vroegere getuigenissen. (p.62)
 • Frans Costens, heemkundig tekenaar. (p.66)
  Waat maag dèt in Godshierenaam beteikene ?
 • Onze rijke Vlaamse scheldwoordenschat (vervolg). (p.73)
  Uit onze ledenfamilie. (p.74)
  Nieuwe aanwinsten bibliotheek. (p.75)
  Wij waren aanwezig te … (p.76)
  Vraag- en antwoordrubriek. (p.78)
 • Uit de school van vroeger (nieuwe rubriek). (p.79)
 • Oos Modertaal. (p.80)
  Kringwerking
  -Verslag van de statutaire jaarverg. van 22/02/91. (p.81)
  – Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vierde onlangs hun ere-voorzitter
  Donaat SNIJDERS. (p.85)
 • Komende aktiviteiten van onze kring. (p.90)
 • Ons Heem : Verbond voor Heemkunde bestaat 50 jaar. (p.92)

1991 deel 3 september

1991 deel 3

Woordje van de voorzitter. (p.93)
Inhoudstafel. (p.94)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • “De Maasgouw 1892”: spotliedjes en volksgebruiken uit Neeritter en
  omgeving : Eén en ander over “den Heikantj” (Deel I). (p.95)
 • Over “slok” en “slokken”, met een saluut aan “Krabbia”. (p.97)
 • “Den Uleval” (p.100)
 • De Bokkerijders (vervolg). (p.101)
 • Kwartierstaat van de familie ROSVELDS. (p.107)
 • De pastoor van Ophoven en z’n koe. (p.114)
 • Uit het leven van … Monseigneur Andreas CREEMERS : kruisheer-missionaris
  en oud-bisschop van Bondo (Zaïre). (p.115)
 • Inzegening van het Makkekruis te Molenbeersel op 31 mei ’91. (p.123)
 • De devotieprenten : een beknopte historiek. (p.125)
 • Uit het Notariaat: belangwekkende publieke verkoop te Geistingen in 1860. (p.127)
 • Over de doopput van Kessenich. (p.131)
 • Over de “bokeskook” of de “bokesekook”. (p.135)
  – Waat maag dèt in Godshïerenaam beteikene ?
 • Uit het Maaslands scheldwoordenboek (vervolg). (p.137)
  – Wij waren aanwezig te … (p.138)
  – Nieuwe aanwinsten bibliotheek. (p.139)
  Uit ons dokumentatiecentrum. (p.140)
 • “De klaveren heer” : een kennismaking met de heemkring Kaulille. (p.142)
 • Een monument van een boek : de kroniek COOLEN. (p.143)
  – Uit de school van vroeger. (p.146)
  – Oos Modertaal. (p.147)

1991 deel 4 december

1991 deel 4

Woordje van de voorzitter. (p.153)
Inhoudstafel. (p.154)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • Den dokter van Rooi (p.156)
 • Sprokkels over oude hoeven en hoevegebouwen te Molenbeersel (p.158)
 • Bloemlezing uit parochieregisters van Sybrandus Drost. (p.159)
 • Geistinger parochienieuws van een eeuw geleden (p.161)
 • Een en ander over den “Heikantj” (vervolg) (p.162)
 • Eremis van Jozef Cuypers in 1911 (p.165)
 • De Bokkerijders (vervolg en slot) (p.171)
 • Uit het leven van Monseigneur Creemers (vervolg) (p.173)
 • Verdwenen brouwerijen te Kessenich (p.176)
 • Vader uit Kessenich – dochter in Tunis (p.178)
  – Waat maag dèt in Godshïerenaam beteikene ?
 • Uit het Maaslands scheldwoordenboek (vervolg en slot). (p.179)
  Wij waren aanwezig te … (p.180)
  – Nieuwe aanwinsten bibliotheek. (p.181)
  – Uit de school van vroeger.
 • “De papkoster” (p.183)
  – Oos Modeltaal. (p.185)
  – Kringwerking
 • Verslag reis naar Leuven van 7 september ’91. (p.186)
 • Verslag van de ledenvergadering van 13 september ’91 : E. Tielemans.
 • Verslag van de ledenvergadering van 25 oktober ’91 : C. Driessen. (p.188)
 • Wie de jeugd heeft, heeft het verleden (p.190)
  – Komende aktiviteiten van onze Kring
 • Jaarprogramma 1992 192
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews