1990 deel 1 maart

1990 deel 1
 • Van de redaktie
 • Uit heden en verleden van Kinrooi
  – Uchteren met Henri Meulen uit Molenbeersel. (p.1)
  – Een uitgeweken Kinrooienaar en zijn lotgevallen … ook met zes zonen. (p.8)
  – Het oud gemeentehuis van Kinrooi wordt omgevormd tot hoofdbibliotheek. (p.9)
  – Opening der volksbibliotheek van het Davidsfonds. (p.10)
  – Moord te Nederweert op een boschwachter (begin 20ste eeuw) (p.11)
  – Pastoor Keunen : de kerke bouwer van Ophoven. (p.12)
  – 45 jaar geleden …. het bombardement van Montfort. (p.16)
  – Onderwijzers te Ophoven : Jan Jacob Gielen 1804 – 1889 (p.18)
  – Mackengoed. (p.22)
  – Gaspard Coolen vertelt… “Uit de oude doos”. (p.25)
  – De melkerij H. Harlindis en Relindis van Geistingen (deel I) (p.27)
 • Waat maag det in Godshiêrenaam heteikene ?
  – Over voornamen. (p.34)
 • Uit onze ledenfamilie
  Wij melden het overlijden van onze dierbare leden : (p.36)
  – Mevr. Joanna Denier
  – Mevr. Catharina Beynsberger
  – Broeder Herman Cuypers
  – Meester Pierre Creemers
  Dhr. en Mevr. Henckens uit Geistingen vertrekken naar Senegal. (p.39)
 • Aanwinsten dokumentatiecentrum (p.40)
 • Vraag- en antwoordrubriek. (p.41)
 • Kongressen – Jaarvergaderingen
  – Verslag van de statutaire jaarvergadering van 19 januari 1990. (p.43)
  – Van feitelijke vereniging naar VZW
 • Komende aktiviteiten van onze kring.
  – Uitnodiging ledenvergadering van 6 april 1990. (p.44)
  – Voorjaarszaternamiddagreisje naar Maaseik op 5 mei 1990. (p.45)
  – Restauratie van monumentjes. (p.47)

1990 deel 2 juni

1990 deel 2

Woordje van de voorzitter (p.49)
Uit heden en verleden van Kinrooi
(p.49)

 • Jaak Vanthoor vertelt… (p.50)
 • Vervolg en slot Mackengoed (p.56)
 • Vervolg Melkerij H. Harlindis en Relindis van Ophoven (p.63)
 • Gaspard Coolen vertelt “uit de oude doos” (p.69)
 • Over restauraties. (p.71)
 • De jaren 1925 – 1927 te Kinrooi. (p.73)
 • Over ulevellen en karamelleverzen. (p.73)
  Waat maag det… (p.77)
 • E bitje van alles weer.
  Uit de ledenfamilie (p.79)
 • Uit een brief van Pol Gorissen. (p.79)
 • Overlijden van Anna Seerden. (p.79)
 • Steunende leden. (p.81)
  Vraag en antwoordrubriek. (p.85)
  Vergaderingen
  (p.85)
 • Buitengewone algemene vergadering (p.85)
 • Statuten en beheerraad. (p.87)
 • Verbond voor Heemkunde
  Oos Modeltaal
  Boekbespreking
  Aktiviteiten van onze kring
  (p.91)
 • Geslaagde monumenten (p.91)
 • Ledenvergadering van 22 juni ’90 met als voordrachtgever M. Verbeet(p.91)
 • Jaarlijkse reis : naar Brussel op 1 september 1990. (p.92)

1990 deel 3 september

1990 deel 3

Woordje van de voorzitter. (p.95)
Uit heden en verleden van Kinrooi

 • Een veelgeplaagde bedienaar van de vroegere Kinrooier kerk :
  Henricus-Wemer Herkenroode. (p.96)
 • Moord te Molenbeersel. (p.98)
 • Hoe Robert Desart onze molens tekende in 1961. (p.110)
 • Orgel in de Sint-Leonarduskerk te Molenbeersel werd gerestaureerd. (p.112)
 • Den ijzeren draad. (p.117)
 • “Roepstenen” te Kessenich. (p.119)
 • Dorpspomp te Kessenich. (p.120)
 • Melkerij H. Harlindis en Relindis te Geistingen. (p.121)
 • 60 jaar – Instituut Heilig Graf te Kinrooi. (p.129)
 • Het Sint-Annabeeld van Geistingen. (p.132)
 • Over mensen en dingen uit Ophoven : Gaspard Coolen vertelt. (p.135)
 • Dekt de vlag de lading ? (p.137)
 • De irrigatie van land- en tuinbouwgronden te Ophoven – nu
  reeds landinrichting. (p.139)
 • Nieuws van de schutterijen uit Kessenich. (p.145)
 • Beter laat dan … (p.146)
  Waat maag det in godshierenaam beteikene ?
 • Tussen A en Z. (p.148)
  Uit de ledenfamilie (p.150)
  Nieuwe aanwinsten bibliotheek (p.154)
  Wij waren aanwezig te … (p.155)
  Verslag van de ledenvergadering van 22 juni: Dhr. Verbeet (p.159)
  Oos modeltaal (p.160)
  Boekbespreking (p.161)

  Aktiviteiten van onze kring
 • Verslag van ons bezoek aan Maaseik op 5 mei 11. (p.165)
 • Najaarsnamiddaguitstap :op zondag 16 september. (p.166)
 • Ledenvergadering op 5 oktober met ons vervolgverhaal over
  “Heksen” door E.H. A. Wieërs. (p.167)
 • Kieke nao Vreuger te Geistingen (p.167)

1990 deel 4 december

1990 deel 4

Woordje van de voorzitter. (p.167)
Met de beste Kerst- en Nieuwjaarswensen. (p.168)
Uit heden en verleden van Kinrooi.

 • Van onze kerkpatronen : St. Martinus en zijn vuur. (p.169)
 • Ruim zeventig jaar geleden … toen er weer eens oorlog was… (p.172)
 • Genealogie : Rutger VAN ESSER (“Kinrooi 6/5/1857 – + Kinrooi 30/10/1919). (p.183)
 • “Dorus” : dorpsfiguur uit Ophoven. (p.192)
 • Projekt “Boerderijen” : heemkundig onderzoek te Molenbeersel. (p.195)
 • De kaars in het volksleven. (p.202)
 • De mote van Kessenich vergeleken met de andere castrale motten in België. (p.203)
 • Het Lemme-kruis op de Vlasbrei gerestaureerd. (p.205)
 • Zuster Karien (Christine(Ning)POUKENS) uit Geistingen : abdis bij de Clarissen van St.-Truiden. (p.205)
 • Het Gentse altaarstuk ; voltooid in 1432 door Jan VAN EYCK. (p.215)
 • Dodelijke café-ruzie Molenbeersel voor Roermondse rechtbank. (p.215)
 • Ignace Albert RODHAIN (1812-1887): schoolonderwijzer en gemeentesekretaris te Ophoven. (p.222)
  Waat maag dèt in Godshferenaam beteikene ?
 • Van “Aoj mem tot zump”… en veel daartussenin: Maaslands scheldwoordenboek. (p.225)
  Nieuwe aanwinsten bibliotheek.
  Wij waren aanwezig te …
 • Nostalgische modeshow in het Gemeeschapshuis van Geistingen (p.228)
  Aktiviteiten van onze kring.
 • Ledenvergadering van 5 oktober 11. : thema “Heksen”. (p.229)
 • Verslag van ons bezoek aan Brussel en St.-Truiden. (p.229)
 • Terugblikken naar de tentoonstelling “Kieke nao Vreuger” te Geistingen. (p.232)
  Oos Modertaal. (p.234)

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews