1989 deel 1 februari

1989 deel 1
 • Van de redaktie (p.139).
 • Nieuwjaarswensen van de voorzitter: “Voor ’89” (p.140).
 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI (p.141).
 • Dokter Nijssens: een beroemde dokter die te Kessenich woonde ! (p.141).
 • Uit mijn jonge jaren.. De oorlog 1914-1918 te Molenbeersel (p.150).
 • Nogmaals aanvullingen bij de genealogie HOUBEN en het “Heranthous” (p.154).
 • Rondom ‘t jaar.. Zo zag en beleefde ik ons dorpje, nu ruim zestig
  jaren geleden (vervolg en slot) (p.157).
 • Over het “Ezel Drieve” in het kader van het aloude “volksgericht” (p.158).
 • Nog over “ezel-drieve” (p.166).
 • Het ezel-drieve (p.168).
 • Tien jaar aktiegroep Vijverbroek te Kessenich (p.169).
 • Notariële akten betreffende de kerk te Geistingen en de scholen te
  Ophoven en te Geistingen (p.170).
 • Handmelkerij en stoommelkerij te Kinrooi (vervolg) (p.172).
 • Uit de registers der stoommelkerij Sint-Martinus
 • WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ? (p.178).
 • Onze familienamen (vervolg) (p.178).
 • Vaders- en moedersnamen
 • AANWINSTEN DOKUMENTATIECENTRUM (p.181).
 • KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN (p.182).
 • Studiedag over de volkskultuur: verzamel- en museabeleid in beide
  Limburgen (p.182).
 • Enkele gegevens over “huisnijverheid” (p.183).
 • NIEUWE PUBLIKATIES (p.185).
 • VRAAG- en ANTWOORDRUBRIEK (p.188).
 • 89/01 : Oudstrijders 1914-1918 (p.188).
 • 89/02 : Douanen (p.188).
 • VAN DE WERKGROEPEN (p.189).
 • Werkgroep “genealogie” (vervolg) (p.189).
 • KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING (p.190).
 • Uitnodiging 58e ledenvergadering (jaarvergadering) vrijdag 24 februari (p.190).
 • Enkele toelichtingen bij de agenda jaarvergadering (p.191).
 • VOORSTEL VOOR JAARPROGRAMMA 1989 (p.192).

1989 deel 2 mei

1989 deel 2
 • Van de redaktie (p.193).
 • Koken kost geld..: hernieuwing lidmaatschap 1989 ! (p.194).
 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI (p.195).
 • Missionaris Pater Leo Vande Winckel van Molenbeersel waarschijnlijk
  koelbloedig vermoord op de Filippijnen ! (p.195).
 • Ode aan Pater Leo (p.206).
 • Handmelkerij en stoommelkeri j te Kinrooi (vervolg) (p.207).
 • Met de handschoen getrouwd (p.217).
 • “Mijn land” (p.220).
 • Drie verdwenen gebouwen te Kessenich (p.221).
 • 150 jaar Limburg: een “Intergemeentelijke Werkgroep” (p.224).
 • De grens als “bindteken” en niet als “scheiding” (p.226).
 • Oude grensperikelen (p.227).
 • Waar is mijn vaderland? Of: de man die vier keer van nationaliteit
  veranderde..! (p.229).
 • Van tollenaars naar douaniers (p.233).
 • Smokkel praktijken door de eeuwen heen (p.235).
 • Gerard Krekelberg 1864-1937 (p.237).
 • Over bijgeloof… vroeger (p.241).
 • Een heel oud verhaal: Bijgeloof of de kwade hand (p.242).
 • WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ? (p.246).
 • Onze familienamen (vervolg) (p.246).
 • NIEUWE PUBLIKATIES (p.249).
 • “Opstellen van vroeger” (p.249).
 • “Weem kintj ze nog? – Ein verzameling Royer weurd (p.250).
 • “Hoger Op Molenbeersel” (p.251).
 • “Van eenheid naar deling van de provincie Limburg” (p.251).
 • TENTOONSTELLINGEN (p.252).
 • VAN DE WERKGROEPEN (p.254).
 • Werkgroep “genealogie” (vervolg) (p.254).
 • Informatieblad “Genealogiezonder grenzen” (p.255).
 • Genealogie en… teletekst (p.256).
 • VRAAG- EN ANTW00RDRUBRIEK (p.257).
 • Vragen:
 • 89/03: Genealogie Nies (p.257).
 • 89/04: Genealogische uitgaven (p.257).
 • Antwoorden:
 • 89/02 Douanen (2x) (p.257).
 • 89/01 Oudstrijders 1914-1918 (p.257).
 • KOMENDE ACTIVITEITEN VAN ONZE KRING (p.258).
 • Uitnodiging ledenvergadering vrijdag 19mei 1989 (p.258).
 • Openstelling dokumentatiecentrum (p.258).

1989 deel 3 juli

1989 deel 3
 • VAN DE REDAKTIE. (p.259)
 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI.
 • Handmelkerij en stoommelkerij te kinrooi (vervolg en slot). (p.260)
 • “Den draod”, het eerste ijzeren gordijn in Europa. (p.268)
 • Gebroken idylle tussen een Geistingenaar en een Ophovense:
  de laatste brief (p.273).
 • Enkele wetenswaardigheden over onze parochiekerken (stokregister). (p.278)
 • Snuffelend… De Lossing en Woutershof te Molenbeersel. (p.279)
 • Wel en wee rond het tonneelleven te Ophoven. (p.283)
 • De avond voor de Gulden Mis. (p.293)
 • Van Keesenich F.C. tot Blauwvoet V.V. (p.295)
 • Pastoor Saesen:
  over Sint-Viktor en de latere Lemmensmolen van Frans Verbeek. (p.298)
 • WAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?
 • Familienamen (vervolg): derde soort familienamen, die verwijzen naar een ambacht, stiel of bekleed ambt.
 • AANWINSTEN DOCUMENTATIECENTRUM.
 • UIT ONZE LEDENFAMILIE.
 • In mémoriam Mathieu Teuwen. (p.303)
 • Onze voorzitter diende ontslag in bij de Geschied- en Heemkundige kring “Het Land van Thorn”. (p.305)
 • KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN.
 • Studiedag naar St.-Truiden. (p.307)
 • Namiddagbezoek aan het Kasteel van Limbricht. (p.309)
 • VAN DE WERKGROEPEN.
 • Parochieregisters of kerkregisters (Henri Meyssen). (p.312)
 • Grafsteen “Van Malsen” in ere hersteld. (p.314)
 • MUSEUMNIEUWS.
 • Museactron te Maaseik : “De fascinerende wereld van Stonehenge”. (p.315)
 • HEEMKUNDIGE AGENDA.
 • Verslagjes van verstreken ledenvergaderingen.
 • Molenfeesten te Molenbeersel. (p.316)

1989 deel 4 september

1989 deel 4
 • VAN DE REDAKTIE. 326
 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI.
 • De pannenfabriek van Kessenich. 327
 • Over “Donderpatroon” Donatus (en ook over Kinrooi). 337
 • Honderd jaar schutterij aan de Maasbrug te Maaseik. 340
 • Jan Matthijs Ballings : de vergeten Limburgse dichter. 341
 • Wel en wee rond het toneelleven te Ophoven (vervolg en slot). 345
 • S.O.S. bericht. 354
 • Een bezongen laan te Geistingen. 355
 • Canadese familie Renette bezocht bakermat Molenbeersel. 357
 • WAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENEN?
 • Onze familienamen (vervolg en slot). 365
 • NIEUWE PUBLIKATIES.
 • Limburg 1789-1815 : revolutie of evolutie. 368
 • De Rutten-kroniek. 369
 • Een bont allegaartje. 372
 • UIT ONZE LEDENFAMILIE.
 • In mémoriam de heer Pierre Van Immissen. 373
 • TENTOONSTELLINGEN.
 • Expo “150 jaar limburg”. 375
 • KRINGWERKING.
 • Onze reis naar Mechelen op 26 augustus 1989 (beknopt verslag). 383
 • Gedenksteen “Guido Van Malssen” ingehuldigd. 385
 • Kasteel Borgitter was uitzonderlijk toegankelijk. 386
 • HEEMKUNDIGE AGENDA.
 • Molenfeesten in Kinrooi en Molenbeersel. 387
 • KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING.
 • Uitnodiging ledenvergadering op vrijdag 29 september 1989. 388
 • Zaterdagnamiddaguitstap : bezoek aan Elsloo en Stein op 14 oktober 1989. 389
 • Uitnodiging 1edenvergadering op vrijdag 24 november 1989. 389

1989 deel 5 december

1989 deel 5
 • Van de redaktie (p.390)
 • Hernieuwing lidmaatschap 1990 (p.391)
 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI.
 • Het zusterklooster van Geistingen 1923-1964. (p.392)
 • In gesprek met… Jan KIGGEN (°Molenbeersel 1900) (p.396)
 • Nog over Jan Mathijs BALLINGS. (p.402)
 • Wie was Willem LUIJS ? (p.404)
 • De pannenfabriek van Kessenich (vervolg en slot) (p.407)
 • WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?
 • Onze familienamen (reakties) (p.417)
 • Over de “wan”. (p.417)
 • AANWINSTEN DOKUMENTATIECENTRUM. (p.419)
 • NIEUWE PUBLIKATIES.
 • Historische steden van Limburg/Jan Gerits. (p.421)
 • Familie Poukens (p.421)
 • Huldeboek “Hubert Van Immissen”. (p.421)
 • Herdruk “Weem kintj ze nog ?”/Lei Steyvers. (p.422)
 • NIEUW ! Heemkalender 1990. (p.422)
 • UIT ONZE LEDENFAMILIE.
 • Dank aan onze beschermende en steunende leden. (p.423)
 • Theo Gielen kreeg zijn vaste benoeming als bibliothecaris (p.423)
 • Onze voorzitter werd zeventig ! (p.423)
 • Overlijden van de heer Roger Camiel Vandendaele (p.423)
 • TENTOONSTELLINGEN.
 • Gouaches-tekeningen-zeefdrukken van Paul Beckers. (p.424)
 • Kerst in Oost-Europa. (p.424)
 • KONGRESSEN-STUDIEDAGEN-JAARVERGADERINGEN.
 • Interlimburgse monumentendag te Tongeren. (p.425)
 • Verslag van de ledenvergadering van 24 november 1989. (p.426)
 • VRAAG-EN ANTWOORDRUBRIEK.
 • De “voetkrabber”. (p.427)
 • KRINGWERKING.
 • Namiddagbezoek aan Elsloo en Stein. (p.428)
 • Interlimburgse boekenbeurs te Maaseik. (p.430)
 • KOMENDE ACTIVITEITEN VAN ONZE KRING.
 • Statutaire Jaarvergadering op 19 JANUARI 1990. (p.431)
 • Inzenden van artikels vóór 15/02/1990. (p.431)
 • VOORSTEL VOOR JAARPROGRAMMA 1990. (p.432)
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews