1988 deel 1 februari

1988 deel 1

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI (p.101)

 • De adellijke familie Collard van Lynden van Kessenich (p.101)
 • Vijftig geleden genoteerd te Geistingen (onderwijs) (p.108)
 • Hoe vermaakten de dorpsjongeren zich voor de eerste wereldoorlog? (p.109)
 • De patriarch van Huikenshof.. Een eeuw Bellefroid’s te Ophoven‐Geistingen  (p.112)
 • Wautershof te Molenbeersel  (p.124)
 • Honderd jaar geleden genoteerd te Geistingen.. “Het Broederschap van den goeden dood”  (p.127)
 • Tachtig jaar rijkswacht te Kessenich (Kinrooi)  (p.128)
 • Het Ophove van vreuger… het Ophove van noew…  (p.130)
 • Een groot Kinrooienaar: E.H. Mathieu Brouns  (p.135)
 • Het bidprentje van de Kinrooier Theodoor Sevens  (p.142)
 • Monseigneur Martinus Hubertus Rutten van Geistingen :  (p.143)
 • 120 jaar geleden priester gewijd (1867) ‐ 85 jaar geleden tot bisschop gezalfd
  (1902) ‐ 70 jaar geleden gouden priesterfeest (1917) ‐ 60 jaar geleden diamanten priesterfeest (1927) ‐ 60 jaar geleden zilveren bisschopsjubileum (1927) ‐ jaar geleden overleden te Luik (1927).
 • Inleidende bijdrage   (p.143)
 • Gedachtenisprentje gouden priesterjubileum  (p.145)
 • Jubellied op het gouden priesterfeest  (p.146)
 • Een groot en bemind bisschop: Mgr. Rutten (Ons Volk ontwaakt)  (p.147)
 • Portrettengalerij van Z.D.H. Mgr. Rutten (Ons Volk ontwaakt)  (p.153)
 • Zang op het dubbel Jubelfeest van Z.D.H. Mgr. Martinus Hubertus Rutten (Geistingen 7 juni 1902)  (p.156)
 • Doodsbrief Mgr. M. Rutten  (p.157)
 • Dood en laatste rustplaats van bisschop Rutten  (p.158)
 • Dood van Mgr. Rutten ‐ Bisschop van Luik (Handelsgazet)  (p.159)
 • Bidprentje Mgr. Rutten en dit van twee broers en een zuster  (p.165)
 • De grafkelder en ‐kapel te Geistingen  (p.166)
 • Geistinger kerk uitgebreid (1928‐1930)  (p.166)
 • Rondom ‘t jaar.. zo zag en beleefde ik ons dorpje, nu ruim zestig jaar geleden. (p.168)
 • Restauratie van de Lemmensmolen te Kinrooi  (p.169)
 • Laatste berichten met betrekking tot de voorgenomen restauratie van 170. de Lemmensmolen te Kinrooi
 • Tussen heersers genepen….  (p.172)
 • Molenboek 1925 ‐ Zorgvlietmolen Molenbeersel  (p.173)

1988 deel 2 mei

1988 deel 2

Van de redaktie  (p.1)
Kruip in je pen., en schrijf ons! “Ons leefmilieu nader bekeken”  (p.2)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI  (p.3)

 • Genealogische wetenswaardigheden met betrekking tot Jacob Bruynen: burgemeester van 1847 tot 1861 te Kinrooi  (p.3)
 • Slachtoffers van de Napoleontische oorlogen  (p.7)
 • “Ezel‐drieve”  (p.8)
 • De beschoten vrouw en hoe het afliep…  (p.10)
 • Een “boerenlied”  (p.11)
 • De dolende begijntjes van Aldeneik  (p.12)
 • De oudste pastoor van Kessenich: Goswijn de Insula  (p.14)
 • De Napoleonsweg (Ophoven ‐ Geistingen ‐ Kessenich)  (p.15)
 • “De kikker”  (p.21)
 • Keyershof te Molenbeersel (Manestraat)  (p.22)
 • In de “brousse” van Afrika.. De derde Geistinger missionaris: P.Silkens  (p.25)
 • Rondom ‘t jaar.. zo zag en beleefde ik ons dorpje, nu ruim zestig jaren geleden  (p.28)
 • Vijf jaar inzet voor “de Berg” te Kessenich  (p.29)
 • Molenbeersel vierde 150 jaar parochie Sint‐Leonardus  (p.33)
 • Priesters, broeders en zusters van Molenbeersel  (p.46)

WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.47)

 • “Kieke wie Pol in Hasselt”!  (p.47)
 • Reaktie op: “Onze bijnamen”  (p.48)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.49)
NIEUWE PUBLIKATIES  (p.50)
KONGRESSEN ‐ JAARVERGADERINGEN ‐ STUDIEDAGEN  (p.55)
MUSEUMNIEUWS  (p.56)

 • Het “Regionaal Archeologisch Museum” te Maaseik  (p.56)

TENTOONSTELLINGEN  (p.58)
KRINGWERKING  (p.60)

 • Lustrumtentoonstelling “Kieke nao vreuger” te Molenbeersel op zaterdag
  31 oktober, zondag 1 en maandag 2 november 1987  (p.60)

UIT ONZE LEDENFAMILIE  (p.66)
VRAAG‐ EN ANTW00RDRUBRIEK  (p.67)

 • 88/01: Moordliederen  (p.67)
 • 88/02: Familiegeschiedenis VEUGEN  (p.67)
 • Uitnodiging 55e ledenvergadering op vrijdag 27 mei 1988  (p.68)
 • Dokumentatiecentrum open op zaterdag  (p.68)
 • Uitnodiging “opendeurdag” nieuw gemeentehuis op zondag 12 juni 1988  (p.68)
 • Uitnodiging uitreiking Kanunnik Coenenprijs aan voorzitter E.H. Donaat Snijders op zaterdag 18 juni 1988 te Geistingen  (p.68)
 • Vanaf nu kan ingeschreven worden voor., onze reis naar Aken en Heerlen  (p.69)
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews