1987 deel 1 februari

1987 deel 1 Februari

Van de redaktie  (p.1)
Nieuwjaarswensen van de voorzitter. (p.2)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • Wij vierden onze verjaardag !!  (p.2)
 • Gouden bruiloft anno 1899 van de familie Cuypers-Claessens  (p.19)
 • Openbare verkoop van huismeubelen te Ophoven, anno 1899  (p.22)
 • Een volks lied (“Val van de keizer”)  (p.23)
 • De Kinrooier wonderdokter Jacob Gielen  (p.24)
 • Hoevenhof te Kessenich  (p.26)
 • Ambachtslui van eertijds  (p.27)
 • Publieke aanbesteding kerkhofmuur en dodenhuis te Ophoven  (p.31)
 • Een zegel van “Molenbierselt”  (p.31)
 • Boer gesneuveld  (p.31)
 • De slechte pastoor  (p.32)
 • Jonge vrouw uit Thorn baart onwettig kind te Geistingen (1764)  (p.34)
 • Bij anderhalve eeuw parochie Molenbeersel  (p.36)
 • Viering honderdvijftig jaar parochie Molenbeersel  (p.38)
 • Koninklijke Schutterij Sint-Martinus en gans Kinrooi maken zich op voor het “Oud Limburgs Schuttersfeest” op zondag 5 juli 1987  (p.39)
 • Een tochtje “boven” het heem !  (p.44)
 • Een Maaseiker kruisheer begraven te Geistingen (Wilhelmus Van den Brand)  (p.45)
 • De watering van het Grootbroek en het graven van de Lossing  (p.46)
 • Bij de genealogie Reynders (aanvullingen)  (p.49)

WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.50)

 • “Waat wustje dao ?”  (p.50)

NIEUWE PUBLIKATIES  (p.51)
AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.53)
KRINGWERKING  (p.55)

 • Verslag van de 50e ledenvergadering op vrijdag 17 oktober 1986  (p.55)
 • Verslag 4e tentoonstelling “Kieke nao vreuger” te Kinrooi 1-2.11.86  (p.57)

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING. (p.64)

 • Uitnodiging jaarvergadering op vrijdag 20 februari 1987  (p.64)
 • Uitnodiging 1e “archiefnamiddag” op zaterdag 21 februari 1987  (p.65)
 • Uitnodiging 1e voorbereidende vergadering “Kieke nao vreuger Molenb.”  (p.65)
 • Uitnodiging 2e archiefnamiddag op zaterdag 21 maart 1987  (p.65)

VOORSTEL VOOR JAARPROGRAMMA 1987  (p.66)

1987 deel 2 april

1987 deel 2

Van de redaktie  (p.67)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI (p.68)

 • Een vermeend familiewapen Kraewinkels  (p.68)
 • Pastoor worden te Kessenich  (p.70)
 • Genealogie: de stamreeks – Een stamreeks Aendekerk vanaf ongeveer 1700  (p.71)
 • Over “de tijden” vroeger en nu…  (p.76)
 • Burgemeesters van de gemeente Ophoven-Geistingen 1803 tot fusie 1971  (p.78)
 • Snuffelend in oude papieren..  (p.79)
  Omstreden notariële akte van een Ophovense pastoor  (p.79)
 • De familie Timmermans in Amerika  (p.80)
 • Limericks… Een voor elk  (p.82)
 • Aan de schutterij “Sint-Martinus” na de zege in het O.L.S. ’86  (p.83)
 • De tweede missionaris van Geistingen… Pater Jef Henckens  (p.84)
 • Op speurtocht bij het kadaster (Kinrooi)  (p.85)
 • Eerste rijkswachters te Kessenich in 1908  (p.86)
 • Plaatselijk lied uit Molenbeersel over.. (p.88)
  Molenaarsknecht die de wiek bleef hangen van de Keijersmolen  (p.88)
 • Joannes Matheus Severijns (Ophoven 1792 – Maaseik 1878)  (p.91)

WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.92)

 • Een bont allegaartje (zoals het voor en na werd gevraagd)  (p.92)

VAN DE WERKGROEPEN  (p.94)

 • Latijnse woordenlijst  (p.94)

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING  (p.98)

 • Uitnodiging 52e ledenvergadering, vrijdag 8 mei 1987  (p.98)
 • Namiddagbezoek aan Maaseik  (p.98)
 • Werkbezoek aan Antwerpen en Westmalle  (p.98)
 • Raadplegen dokumentatie en uitlenen boeken en tijdschriften  (p.98)

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews