1986 deel 1 januari

1986 deel 1

Van de redaktie  (p.1)
Nieuwjaarswensen van de voorzitter. (p.2)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI  (p.3)

 • De tram Maaseik – Weert
 • Hermans Jacobus heeft dit geschreven en weggestuurd naar zijn dorp..  (p.7)
 • Den Alder Huyser en Inghen Nieuwhuys te Hunsel. (p.14)
 • Schutterij “Breidelzonen Kessenich” – periode 1927 – 1948. (p.18)
 • Parochiekroniek Sint-Martinus Kinrooi (gedurende de laatste 60 jaar). (p.19)
 • Anno 1782… Mathias Kunnen, algemeen erfgenaam  (p.23)
 • Snuffelend in oude papieren.. Adellijke toestanden. (p.24)
 • Bij wat romantische muziek. (p.25)
 • Onzen hoef van Ophoven. (p.32)
 • De Tijskensstam uit Kinrooi. (p.35)
 • Rechtzetting: “Meester Ramakers, onderwijzer te Molenbeersel”. (p.36)
 • Halfvastenblad te Kessenich anno 1901. (p.37)

MUSEUMNIEUWS. (p.45)

 • Molenmuseum te Molenbeersel. (p.45)

WAAT MAAG DEI IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.47)

 • Agrarische woordenen begrippen  (p.47)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.49)
NIEUWE PUBLIKATIES. (p.51)
TENTOONSTELLINGEN. (p.53)
KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN. (p.54)
UIT ONZE LEDENFAMILIE. (p.55)
KRINGWERKING. (p.57)

 • Verslag van de 45e ledenvergadering op 6 september 1985. (p.57)
 • Kieke nao vreuger – Parochiezaal Kessenich 1-2-3 november 1985. (p.59)
 • Verslag van de 46e ledenvergadering op 22 november 1985. (p.63)

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING. (p.65)

 • Uitnodiging 47e ledenvergadering (jaarvergadering) op 14 februari. (p.65)
 • Uitnodiging zaterdagnamiddagbezoek aan Genk op 22 maart 1986. (p.66)
 • Voorstel voor jaarprogramma 1986. (p.67)

1986 deel 2 april

1986 deel 2

Onze Geschied- en heemkundige kring is tien jaar jong !  (p.69)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • De zaak Digna Nel is contra Anthonius Scheijmans 1789‐1792  (p.70)
 • Enkele oude vermeldingen betreffende de “Zorgvlietmolen”  (p.73)
 • Molenbeerselse berichten uit de eerste wereldoorlog  (p.75)
 • Een Spaanse Geistingenaar… Edgard Ernalsteen  (p.80)
 • Vervuilde Maas (en., “gedicht op staatsmijnen”)  (p.83)
 • Bij wat romantische muziek: “Lentelust” (vervolg)  (p.84)
 • “De Kinjerkes van Ophoven”  (p.87)
 • De tweede Bergfeesten (1985) te Kessenich  (p.89)
 • Bier drinken en niet betalen !!  (p.90)
 • Nog iets over de oude Geistinger schutterij en het verdwenen archief  (p.91)
 • 1986 ‐ Een belangrijk jaar voor ons bouwkundig erfgoed !  (p.92)

MUSEUMNIEUWS

 • Het radio‐, grammofoon‐ en poppenmuseum te Thorn (NI.)  (p.106)

TENTOONSTELLINGEN  (p.109)
NIEUWE PUBLIKATIES. (p.110)

 • VRAAG‐ EN ANTW00RDRUBRIEK
 • 86/01: omzettingstabel oude maten (vraag)  (p.112)
 • 86/02: de klas van meester Swennen (vraag)  (p.112)
 • 85/04: genealogische gegevens (antwoord)  (p.112)

UIT ONZE LEDENFAMILIE  (p.113)
KRINGWERKING

 • Verslag van de 47ste ledenvergadering van vrijdag 14 februari 1986  (p.118)
 • Namen en adressen bestuursleden  (p.121)

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING

 • Uitnodiging 48e ledenvergadering op vrijdag 11 april 1986  (p.122)
 • Uitnodiging voorbereidende vergadering “Kieke nao vreuger” 22.04.86  (p.122)
 • Uitnodiging “Parkfeest Villa Pax 1986” op zondag 4 mei 1986  (p.122)

1986 deel 3 juni

1986 deel 3

Van de redaktie  (p.124)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • Uit een bijzonder zwarte tijd… “Het zwarte boekje”  (p.125)
 • Een domein weer in de aktualiteit: WALBORG – Een kasteelruïne en zijn laatste bewoners  (p.130)
 • Molenbeerselse berichten uit de eerste wereldoorlog (vervolg)  (p.138)
 • Meditatie van een lijnvisser  (p.142)
 • Pelgrimstocht van Kinrooi naar Rome anno 1787  (p.145)
 • Familiekroniek Kraewinkels  (p.146)
 • Molenrecht te Kessenich  (p.148)
 • Van meer dan een halve eeuw geléden.. Geplogenheden bij overlijden en begrafenis  (p.150)
 • Kurieus… (Bidprentje van Peter Silkens)  (p.152)
 • Perikelen op en rond de tram Maaseik-Weert (vervolg en slot)  (p.153)
 • Jaak Boonen (1875-1944)  (p.157)
 • “Drie mensen” (gedicht)  (p.158)
 • Bij wat romantische muziek (vervolg)  (p.159)

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?

 • Euver boumspek en mörge pèère…  (p.163)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.165)
NIEUWE PUBLIKATIES  (p.167)
VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK  (p.170)

 • 86/02 Naamgeving waterplassen Maas (vraag) 170.

1986 deel 4 oktober

1986 deel 4

Van de redaktie  (p.180)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • Koninklijke Schutterij Sint-Martinus Kinrooi wint Oud Limburgs Schuttersfeest te Stramproy (p.181)
 • Uit de boekhouding van Simon Reynders uit Ophoven  (p.188)
 • De parochie Kessenich in de 17e – 18e eeuw volgens visitatieverslagen. (p;189)
 • St.-Martinuskerk en de motteheuvel van Kessenich weldra monument ?  (p.191)
 • Molenbeerselse berichten uit de eerste wereldoorlog (vervolg en slot). (p.192)
 • “Molenbeersel” (gedicht van Donaat Sijders – Donaat Snijders o.s.c.  (p.197)
 • In memoriam Ties Verstappen, groot volksverteller – 1899-1985. (p.198)
 • Molenfeesten te Molenbeersel: bekroning van drie jaar molenzorg !  (p.204)
 • Ode aan onze rijke traditie. (p.204)
 • Bij wat romantische muziek (vervolg en slot). (p.205)
 • Een graf op Java – over de oudste Geistinger missionaris. (p.211)
 • Lemmensmolen in “oruwstand”: oud-molenaar Jan Lemmens ging heen..  (p.212)
 • Iets over kluizen en kluizenaars.  (p.213)
 • Mariabeeld uit de kapel op de Berg van Kessenich gekonserveerd. (p.214)
 • Van deserteurs gesproken te Ophoven  (p.214)
 • Een gerechtelijk gebruik te Ophoven anno 1637. (p.214)
 • Vroegste klaverteelt te Ophoven.  (p.215)
 • Oude landmaten.  (p.215)
 • Pastoor Van Stippendt te Ophoven (1830-1871).  (p.216)
 • Geodetische merktekens  (p.217)

WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.218)

 • Het hoge woord moet er maar eens uit… en wel over onze “bijnamen”  (p.218)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.220)
NIEUWE PUBLIKATIES  (p.221)
KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN.  (p.222)
VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK  (p.223)

 • Vragen: 86/04 – 150 jaar parochie Molenbeersel  (p.223)
 • Vragen: 86/05 – Aanleg lijst verzamelaars vandiidsprentjes  (p.223)
 • Antw.: 86/02 – Naamgeving waterplassen Maas. (p.223)

TENTOONSTELLINGEN. (p.228)
VAN DE WERKGROEPEN. (p.229)
KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING. (p.230)

 • Voorbereidende vergadering “Kieke nao vreuger”: 13 oktober 1986. (p.230)
 • Uitnodiging 50e ledenvergadering op vrijdag 17 oktober 1986. (p.230)
 • Uitnodiging officiële viering 10-jarig bestaan op vrijdag 31 oktober. (p.230)
 • Uitnodiging tentoonstelling “Kieke nao vreuger”: 1 en 2 december 1986. (p.231)

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP. (p.231)
EREBURGERSCHAP GEMEENTE KINROOI VOOR ONZE VOORZITTER DONAAT SNIJDERS. (p.232)

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews