1985 deel 1 januari

1984 deel 1

Van de redaktie  (p.1)
Kerst- en nieuwjaarswensen  (p.2)
Lezersbrief  (p.3)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI  (p.4)

 • De Kinrooier notaris Matthias Eggelen  (p4)
 • Over notarissen in het Ancien Regime  (p.8)
 • Kurieus… “Ten taphuize in Geistingen”  (p.8)
 • Belangrijke vondsten uit de vroege ijzertijd te Geistingen  (p.9)
 • Kerstlied  (p.12)
 • Stamboom – kwartierstaat – familiegeschiedenis  (p.14)
 • Molenzorg te Molenheersel  (p.15)
 • Naar Amerika  (p.16)
 • Over Maaseiker Ursulinen die ze naar… Ophoven wegbrachten  (p.18)
 • Uit de “eerste” schoolstrijd 1878-1884  (p.23)
 • Herinneringen aan “meester Swinnen”, onderwijzer te Molenbeersel  (p.24)
 • De klas van meester Swennen  (p.26)
 • Het Kessenich-zegel van dunsel  (p.28)
 • 85 jaar geleden… schreef de Maas- en Kempenbode van 22 juli 1900  (p.29)
 • Een “aangebrande” Ophovenaar anno 1570  (p.30)
 • Van “eenen koejong te Ophoven…”  (p.31)
 • Beschrijving van onze molens rond 1845  (p.32)
 • Oude klokken van Ophoven en Geistingen  (p.33)

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.34)

 • Van móffe en pruse  (p.34)

KERSTFEEST  (p.35)
NIEUWE PUBLIKATIES  (p.36)

 • Wij zullen U met assen lonen!  (p.36)
 • Kinrooi… archeologisch en historisch  (p.37)
 • Molens en molenzorg te Molenbeersel  (p.37)
 • Elfde dorpskalender Kinrooi  (p.38)
 • Limburgse families en hun wapen  (p.38)
 • Tuur Wouters zoals hij was  (p.38)
 • Limburgse watermolens  (p.38)
 • Terreur in oorlogstijd

1985 deel 2

1984 deel 1

Van de redaktie  (p.55)
UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI  (p.56)

 • Een publieke verkoop te Ophoven anno 1794  (p.55)
 • Het dorpskernkomité Kessenich
 • Herinneringen aan “Meester Raemaekers”, onderwijzer te Molenbeersel  (p.64)
 • Nog over een geheimzinnige steen te Geistingen  (p.67)
 • Het “Agnus Dei” van Kinrooi  (p.70)
 • Moordaanslag te Geistingen in 1799  (p.71)
 • Over de Itter en een Geistingenaar  (p.72)
 • Een vergeten gefusilleerde uit Kinrooi in de eerste wereldoorlog  (p.74)
 • 85 jaar geleden., schreef de “Maas- en Kempenbode” van 22 juli 1900..  (p.78)
 • Kurieus… (oude rekening van brouwerij St.-Jozef Opitter)  (p.78)
 • De stad “Vijveren”  (p.79)
 • Schutterij Sint-Martinus Grootbeersel  (p.80)
 • Volkse verhalen uit onze heimat.. Hoe het snijderke in de val liep  (p.82)
 • Uit de gemeenterekeningen Roosteren  (p.85)
 • v.z.w. Molenzorg en Molenmuseum Molenbeersel: suksesvolle afsluiting 1984  (p.85)

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.87)

 • Tussen uchteren en unjeren  (p.87)

NIEUWE PUBLIKATIES  (p.90)

 • Maaslandse verhalen en een wilgenfluitje in de lente..  (p.90)
 • Het kanton Bree tijdens de Franse revolutie  (p.90)
 • Limburg in kaart en prent  (p.91)
 • Officiële voorstelling van: “Wij zullen U met assen lonen!”  (p.91)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK

1885 deel 3

1985 deel 3
 • De kwartierstaat van Willy Rutten uit Ophoven-Geistingen
 • Kurieus… (H. Gerlacus op Pinkstmaandag te Kinroy)
 • Grafkapel op de “Berg” te Kessenich vakkundig gerestaureerd
 • Wordt oude kern van Kessenich herwaarderingsgebied ?
 • Een bloedige verjaardag (Broeder Leo Ignoul)
 • Een Molenbeerseler gesneuvelde herdacht in verzen..
 • Nog het Agnus Dei van Kinrooi
 • Schutterij Sint -Servatius Raam-Ophoven
 • Pater Harry Gielen en Broeder Isidoor

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?

 • Filologus is blij!

NIEUWE PUBLIKATIES

 • Gids voor Oud-Limburg: de Maaskant
 • Familietijdschrift: “Familie Verlaeck Bakermat”
 • Familietijdschrift: “Familie Teuwen – Teuwenkrantje”
 • Volkssportroute Maasland
 • “Dao raostj gêt!” ingebonden
 • “Wij zullen U met assen lonen!” officieel
 • Het Overpelt van vroeger
 • Kroniek van Tongeren: 2000 jaar feiten en
 • Tongeren: honderd historische getuigen

TENTOONSTELLINGEN
voorgesteld te Geistingen
gebeurtenissen

UIT ONZE LEDENFAMILIE
KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN
KRINGWERKING

 • Verslag van de 43e ledenvergadering (jaarvergadering) op 8 februari 1985

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING

 • Uitnodiging 44e 1edenvergadering op vrijdag 10 mei 1985
 • Uitnodiging open-deur-dag en parkfeest op zondag 12 mei 1985
 • Uitnodiging werkbezoek aan Maastricht op zaterdaq 15 juni 1985

1985 deel 4

1985 deel 4

Van de redaktie  (p.145)

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI  (p.146)

 • Het leenstelsel en de “mannen” van Kessenich en Bronshorn –
  Hoezerhof te Geistingen een vermaarde “Auden-hof”  (p.146)
 • Nogmaals “meester Ramakers”, onderwijzer te Molenbeersel  (p.152)
 • De eerste aardappelen in Kinrooi ?  (p.157)
 • Vijftig jaar (of ongeveer) studentenbond Ophoven-Geistingen-Kessenich  (p.157)
 • Z.E.H. Leo Saesen, pastoor te Kinrooi van 1924 tot 1939  (p.164)
 • Kessenich anno 1843  (p.166)
 • Schutters verhalen: Schutterij Sint-Martinus Kessenich  (p.169)
 • De dorpskern van Kessenich: een herwaarderingsgebied..?  (p.170)
 • Heksenproces in Weert _ _  (p.171)
 • Hoe wij bijna een trein kregen., tussen Parijs en Berlijn..  (p.172)
 • Honderd jaar Buurtspoorwegen  (p.174)
 • Inbraak in Molenbeersel  (p.176)
 • Kurieus.. (“Stamboom Gielen in het Maasland”)  (p.178)
  (Uit ons dokumentatiecentrum: “Mond- en Klauwzeer”)  (p.179)

WAAT MAAG DEI IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  (p.180)

 • “Omdat ik Vlaming ben..”  (p.180)

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK  (p.182)
DAO RAOSTJ GET !  (p.184)

 • Oprichting Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”  (p.184)
 • Bescheiden aanwezig en te raadplegen op het gemeentearchief te Thorn  (p.184)

VAN DE WERKGROEPEN  (p.191)

 • Naar de oprichting van een “Werkgroep genealogie” ?  (p.191)

UIT ONZE LEDENFAMILIE  (p.192)
VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK  (p.193)

 • 85/03 : Hagelkruisen  (p.193)
 • 85/04 : Genealogische gegevens (i.v.m. kwartierstaat Tijskens)  (p.193)

TENTOONSTELLINGEN  (p.194)
KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN  (p.195)
NIEUWE PUBLIKATIES  (p.196)
KRINGWERKING  (p.201)

 • Verslag van de 44ste ledenvergadering op 10 mei 1985 .  (p.201)

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING  (p.203)

 • Uitnodiging 45ste ledenvergadering op vrijdag 06 september 1985  (p.203)
 • Uitnodiging zaterdagnamiddagbezoek aan Roermond op 12 oktober 1985  (p.204)
 • Uitnodiging tentoonstelling “Kieke nao vreuger” te Kessenich 1,2,3/11/85  (p.204)
 • Uitnodiging 46ste ledenvergadering op vrijdag 22 november 1985  (p.204)
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews