1984 deel 1 januari

1984 deel 1

Van de redaktie
«Reakties… reakties… reakties…  

 • UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI
  • Het “Schutteboek” van Sint-Martinus Kessenich
  • Uit het bisschoppelijk archief te Luik… (vervolg)
  • Volks verhalen uit onze heimat.. “Bis combusta raeaedificata”
  • Die goeie (?) ouwe tijd.. (1913..1922) – yervolg en slot
  • Archiefvondst (schoolgaande jeugd in 1826 en 1832)
  • Karnaval …
  • Molenzorg te Molenbeersel  
  • Kurieus… (doodsbrief uit 1901)
  • Een Molenbeerselse dorpsfiguur : “Joep” (vervolg)  
  • Kinrooier berichten uit de eerste wereldoorlog
  • Hoe oud is het beugelen ?
 • WAAT MAAG DET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?  
  • De laaj opruume…  
 • VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK
  • 84/01 : Stenen hamers en bijlen  
  • 84/02 : Twee stenen beitels te Weert
 • UIT ONZE LEDENFAMILIE

1984 deel 2 april

1984 deel 2

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • De medaille van Sint-Helena
 • Nog over soldaten van Napoleon
 • De schutterijen… oude verdedigers van het grondgebied
 • Een dorpskernkomite voor Kessenich
 • Uit het bisschoppelijk archief te Luik… (vervolg)
 • Kinrooier berichten uit de eerste wereldoorlog (vervolg en slot)
 • Kessenich heeft een nieuwe munt: “De Erwt” !
 • Een Molenbeerselse dorpsfiguur: “Joep” ! (vervolg en slot)  
 • De pastoor die er het hoofd bij verloor
 • Dure “houw” voor een Geistingenaar
 • Kurieus… (wijding beeld H. Antonius van Padua te Geistingen)
 • Naar een molenmuseum in Molenbeersel ?

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?

 • Wie(j) poppestront…

NIEUWE PUBLIKATIES UIT ONZE LEDENFAMILIE  DAO RAOSTJ GET !  

 • Historische kring voor het land van Thorn  

KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEPAGEN  
VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK

 • Vragen: 84/03 : Genealogie Aendekerk
 • Vragen :84/04 : Heilig mèëchdje van Ophoven
 • Antw. : 83/05 : Schilder “Windhausen”

KRINGWERKING

 • Verslag van de 39e ledenvergadering (jaarvergadering) op 27.01.1984
 • Wat verder nog reilt en zeilt…

1984 deel 3 oktober

1984 deel 3

Van de redaktie

Reakties… reakties… reakties…

UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI

 • Sta een ogenblik stil… Een oor!ogsdrama te Geistingen najaar 1944
 • Zoeavendag te Kessenich
 • Een Zoeavenbrief, 116 jaar geleden geschreven door een Geistingenaar
 • “Curriculum Vitae” van Eerwaarde Heer Leo Domen
 • Treurmars voor twee ooms 142. – Turfsteken
 • Spokerij op “Vlaoster” te Molenbeerse!
 • Wie weet wat…? Over “eenen jongeling van Kinder”
 • De wonderbare visvangst !
 • Uit het bisschoppelijk archief te Luik… (vervolg en slot)
 • Zusters, broeders, priesters van Ophoven en van Geistingen(rechtzetting)
 • Archeologische werkkampen te Kessenich
 • Moordaanslag te Geistingen 156. – Molens en wetgeving
 • Sint Leendert

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?

 • Euver nog ins poppestront en van det…
 • Mijn dorpje (gedicht)
 • NIEUWE PUBLIKATIES
 • ONS KRING- EN HISTORISCH ARCHIEF

AANWINSTEN HEEMBIBLIOTHEEK
KONGRESSEN – JAARVERGADERINGEN – STUDIEDAGEN
TENTOONSTELLINGEN
KRINGWERKING

 • Verslag van de officiële opening heringerichte heembibliotheek

WAAT MAAG PET IN GODSHIERENAAM BETEIKENE ?

 • Euver nog ins poppestront en van det…
 • Mijn dorpje (gedicht)
 • NIEUWE PUBLIKATIES
 • ONS KRING- EN HISTORISCH ARCHIEF

VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK

 • Vragen: 84/05 : genealogie Claassens
 • Vragen: 84/06 : genealogie Snijders 172. 84/07 : genealogie Luys

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE KRING

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews