1982
 • Van de redaktie (p.1)
 • Uit heden en verleden van Kinrooi (p.2)
 • Bij de heroprichting en inwijding van het gerestaureerde gedachteniskruis op de Hagendoren te Kinrooi (p.2)
 • Kessenicher schoolgedicht over 1914-1918 (p.8)
 • Middeleeuwse waterput te Geistingen (p.9)
 • Een oud Ophover dokument… (p.10)
 • Dichterlijk stroper uit Molenbeersel richtte zich tot Koningin Wilhelmina en wilde voor een gedicht de vrijspraak afkopen
 • Waat maag dét in godshiêrenaam beteikene ? (p.14)
 • Kringwerking  (p.15)
 • Verslag opening heem bibliotheek op zaterdag 22 mei 1982 (p.15)
 • Van de werkgroepen (p.18)
 • Verslag vergadering werkgroep “foto-dia” van 17 maart 1982 (p.18)
 • Verslag vergadering werkgroep “foto-dia” van 14 april 1982 (p.18)
 • Projekt “Grootbeersel” te Molenbeersel (p.20)
 • Raadpleging bibliotheek en archief  (p.20)
 • Komende aktiviteiten van onze kring (p.21)
 • Uitnodiging voor het namiddagbezoek aan Wessem en Stevensweert (p.21)
 • Jacob van Deventer (p.23)
 • Vraag- en antwoordrubriek (p.24)
 • Uit onze ledenfamilie (p.24)
 • Nieuwe publikaties (p.25)
 • Tentoonstellingen (p.28)
 • Kongressen – jaarvergaderingen – studiedagen (p.31)
 • Museumnieuws (p.33)
 • Heemkundige agenda (p.35)
 • En tot slot…  (p.36)
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Average rating:  
 0 reviews