Welkom op onze vernieuwde site

Embleem Geschied- en heemkundige kring Kinrooi

Gezien de ontwikkelingen van de corona pandemie zien we ons helaas genoodzaakt om ons documentatiecentrum Slichtenhof voorlopig te sluiten voor bezoekers.
Wij blijven wel bereikbaar via email info@heemkringkinrooi.be

Het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi

Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te vergaren.
Het onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis (bijvoorbeeld door middel van archeologie), geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van een woonplaats of omgeving. Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten.
(bron : Wikipedia)

Slichtenhof

Deel 4 van jaargang 2021 is zopas verschenen met onder andere een nagedachtenis van Martin Lemmens.

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen.